Walczmy o życie więźnia politycznego, Siarhieja Kawalenka

Walczmy o życie więźnia politycznego, Siarhieja Kawalenka

19 grudnia 2011 roku w Witebsku milicja białoruska aresztowała Siarhieja Kawalenka, członka Konserwatywno-Chrześcijańskiej Partii – Białoruski Front Narodowy. Został bezpodstawnie oskarżony o złamanie warunków odbywania wyroku pozbawienia wolności w zawieszeniu i zamknięty w celi więziennej.

 

Kawalenka w 2010 r. skazano za wywieszenie w centrum miasta Witebska biało-czerwono-białej białoruskiej flagi narodowej, na karę aresztu w zawieszeniu. Po ostatnim aresztowaniu milicja bezpodstawnie oskarżyła go o „niepodporządkowanie się i lżenie organów władzy” (takie „oskarżenia” są regularnie używane przez struktury reżymowe w stosunku do patriotów białoruskich). Reżym wszczął kolejny proces sądowy przeciwko Siarhiejowi Kawalence i w lutym 2012 skazałgo na 2 lata kolonii karnej.

Na znak protestu przeciwko sfałszowanym oskarżeniom, 19 grudnia 2011 r. Kawalenka rozpoczął głodówkę protestacyjną w celi więziennej. Od tego czasu administracja więzienna prowadzi przymusowe karmienie Kawalenki, łamiąc przy tym wszelkie normy etyczne oraz medyczne.

Po przeniesieniu do szpitala więziennego na ul. Waładarskiego w Mińsku (zamek Piszczalauski, nazywany „Waładarką”), Kawalenka nie zaprzestał głodówki protestacyjnej i w chwili obecnej waży 52 kg. Administracja więzienna kategorycznie odmawia przeniesienia Kawalenki do szpitala cywilnego, gdzie zapewnionoby przyzwoite warunki sanitarne, dlatego też życie więźnia politycznego jest poważnie zagrożone. W ostatnich dniach Kawalenka nie wstaje z pryczy, skarży się na ogólny ból całego ciała.

Apelujemy o zajęcie stanowiska w tej sprawie przez Prezydenta, Premiera RP, Sejm i Senat RP, Europosłów naszego kraju, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz organizacji broniących praw człowieka. Na Białorusi władza powszechnie stosuje akty bezprawia, przypominające swym bestialstwem odległe czasy stalinowskie. Za obronę białoruskiego języka, historycznych barw narodowych oraz poglądy niezgodne z oficjalną linią dyktatora Łukaszenki, obywatele są poddani inwigilacji, karani więzieniem i pozbawiani swobód obywatelskich.

Żądamy uwolnienia więźnia politycznego Siarhieja Kawalenka, którego życie jest w poważnym niebezpieczeństwie. Domagamy się wprowadzenia wszelkich możliwych sankcji przeciwko nieludzkiemu i antydemokratycznemu rządowi na Białorusi.

Apelujemy o zebranie do dziś wieczór (20 marca) podpisów organizacji oraz osób indywidualnych. Sprawa jest niezwykle pilna – nacisk opinii międzynarodowej może uratować życie Kawalenki. Jego stan zdrowia pogarsza się z dnia na dzień.

Janina Jadwiga Chmielowska, Piotr Hlebowicz – Autonomiczny Wydział Wschodni
„Solidarności Walczącej”;

Kazimierz Michalczyk – Porozumienie Organizacji Niepodległościowych;

Brunon Jerzy Ponikiewski – Stowarzyszenie Działaczy Niepodległościowych „Nieprzejednani”;

Ewa Kubasiewicz – b. więzień polityczny;

***

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X