W Sejmie RP otwarcie wystawy rysunków byłego więźnia politycznego Kremla

W gmachu Sejmu RP w holu głównym na I piętrze 12 lutego z udziałem wicemarszałków Sejmu Małgorzaty Gosiewskiej i Ryszarda Terleckiego oraz ambasadora Ukrainy w Polsce Andrija Deszczyci odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pt. „Sztuka za kratami” prezentującej rysunki autorstwa Romana Suszczenki – ukraińskiego dziennikarza agencji informacyjnej UKRINFORM, byłego więźnia politycznego Kremla.

Roman Suszczenko był skazany przez władze rosyjskie na 12 lat więzienia i został uwolniony we wrześniu ubiegłego rokuj w ramach wymiany więźniów między Ukrainą a Rosją. Rysunki powstały w latach 2016–2018 podczas dwuletniego pobytu Romana Suszczenki w rosyjskim więzieniu. 

Manifestacją oporu duchowego nazwała ten wernisaż jego główna organizatorka wicemarszałek Sejmu RP Małgorzata Gosiewska.

Współorganizatorem wydarzenia, które zostało przygotowane w związku ze zbliżającym się Dniem Bohaterów Niebiańskiej Sotni upamiętniającym poległych aktywistów Rewolucji Godności na Ukrainie jest Ambasada Ukrainy w Polsce.

Andrij Deszczycia, ambasador Ukrainy w RP, podziękował Małgorzacie Gosiewskiej za organizację tej wystawy w polskim parlamencie i politykom polskim za solidarność z narodem ukraińskim i wsparcie Ukrainy w trudnej walcie z agresją rosyjską.

Wystawę tworzą reprodukcje rysunków powstałych w moskiewskim areszcie śledczym w latach 2016–2018, namalowanych z głęboką precyzją i wykorzystaniem nietypowych „farb” – wywaru z łupinek cebuli, soku z buraka, esencji herbacianej, ołówka, ketchupu. W ramach odsłonięcia ekspozycji Roman Suszczenko opowiedział o historii oraz okolicznościach ich powstania.

Podczas otwarcia wystawy został odczytany list skierowany do więźniów politycznych Kremla bezprawnie przetrzymywanych w rosyjskich więzieniach. List podpisany przez polskich parlamentarzystów oraz gości wydarzenia w Sejmie RP zostanie przesłany do każdego z ukraińskich więźniów politycznych przebywających w rosyjskiej niewoli.

„Polscy parlamentarzyści, a wraz z nimi cały polski naród solidaryzują się z obywatelami ukraińskimi przetrzymywanymi w rosyjskich więzieniach z powodów politycznych – czytamy w liście. – Nasz szczególnie silny sprzeciw budzą przypadki zatrzymań niewinnych ludzi niesłusznie oskarżonych o działalność, której nigdy nie prowadzili. Wielu wśród zatrzymanych to ludzie chorzy, wymagający intensywnej opieki lekarskiej. Odmowa ich natychmiastowego zwolnienia ze strony władz rosyjskich jest jaskrawym przykładem braku poszanowania dla praw człowieka.

Polska brała aktywny udział w międzynarodowym procesie zabiegów na rzecz przywrócenia wolności obywatelom Ukrainy przetrzymywanym w Rosji poprzez przyjęcie uchwały Sejmu RP z 15.06.2018, współinicjowanie na forum Parlamentu Europejskiego rezolucji i debat, dedykowanych briefingów Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie sytuacji na Ukrainie, raportu dla Międzynarodowego Trybunału Karnego z kwietnia 2016, czy interwencji na forum OBWE.

Z zadowoleniem przyjmujemy fakt, że w wyniku aktywności dyplomatycznej władz ukraińskich oraz w wyniku konsekwentnej polityki sankcyjnej i nacisku społeczności międzynarodowej na władze rosyjskie, część uwięzionych Ukraińców mogła powrócić do swojej ojczyzny. Zachowanie Federacji Rosyjskiej, w tym porwania, czy arbitralne przetrzymywanie obywateli Ukrainy stało w całkowitej sprzeczności nie tylko z przepisami prawa międzynarodowego, lecz było także przejawem pogwałcenia ogólnoludzkich wartości i zasad cywilizowanego świata. Wielokrotnie podkreślaliśmy, że zwolnienie nielegalnie przetrzymywanych więźniów powinno było nastąpić już dawno temu. Dlatego uwolnienie części spośród nich, w ramach wymiany więźniów z Rosją, traktujemy jako początek procesu, który zakończy się wypuszczeniem na wolność wszystkich pozostałych. Głęboko wierzymy, że wymiana więźniów to także pierwszy krok do zakończenia wojny w Donbasie oraz wyrażamy nadzieję, że społeczność międzynarodowa będzie nadal wspierać Ukrainę w tym dążeniu.

Konflikt na Ukrainie od początku budzi nasze zaniepokojenie i sprzeciw. Potępiamy nielegalną aneksję Krymu przez Rosję. Wspieramy niepodległość, suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy w obliczu agresji ze strony Rosji, czynimy to na forach organizacji międzynarodowych, w tym UE, NATO, OBWE” – zaznaczono w liście do obywateli Ukrainy przetrzymywanych w więzieniach rosyjskich za działalność polityczną.

Również rozdawano kartki pocztowe z reprodukcjami rysunków Romana Suszczenki zza krat, które organizatorzy będą wysyłać do ukraińskich więźniów politycznych w Rosji. Autor zachęcał wszystkich do ich podpisania.

– Dzięki takim akcjom ukraińscy więźniowie polityczni w Rosji czują, że nie są porzuceni – powiedział Roman Suszczenko. – Ja też otrzymywałem listy i pocztówki od różnych osób, również z Polski i to było dla mnie bardzo ważne. To dawało siłę do walki, do wytrwania do końca.

Roman Suszczenko przedstawił również oryginał swego rysunku, będącego przedmiotem aukcji internetowej, z której dochód zostanie przekazany dzieciom z rodzin Tatarów krymskich – więźniów politycznych Kremla.

Konstanty Czawaga

Fot. Konstanty Czawaga

{gallery}gallery/2020/wystawa_romana_szuszczenki_w_sejmie_rp{/gallery}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X