W Kijowie o mniejszościach narodowych

W Kijowie o mniejszościach narodowych

2 października br. w Pałacu Sztuki „Ukraina” w Kijowie odbyła się międzynarodowa konferencja na temat problemów obrony praw mniejszości narodowych „Doświadczenie Ukrainy dla świata”.

Każda z delegacji otrzymała odpowiednią ilość biletów, które upoważniały do wejścia na salę obrad. Audytorium zostało wypełnione po brzegi. O godz. 11:15 prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz ogłosił rozpoczęcie obrad.

Następnie odsłuchaliśmy nagrania przemówienia głównego komisarza OBWE w sprawach mniejszości narodowych Vollebaeka Knuta. Przemówienie w języku rosyjskim wygłosił europoseł Aleksander Mirski z Łotwy, członek komitetu ds. stosunków międzynarodowych. W języku angielskim mówił Sony Tibor, deputowany parlamentu Węgier. Zamiast metropolity Kijowskiego i całej Ukrainy głos zabrał prawosławny biskup Symeon, który mówił w języku rosyjskim.

 

Stanisław Durys, członek zarządu FOPnU oraz Wiesława Ryglan – opiekun PZPiT „Lwowiacy” (Fot. Archiwum autora)Następnie wystąpił Ołeksandr Feldman – deputowany Ukrainy, który mówił w języku ukraińskim. Po krótkiej przerwie, wystąpiła wicepremier Ukrainy Raisa Bogatyriowa, która poruszyła temat głównych osiągnięć, problemów i praw mniejszości narodowych na Ukrainie. Radca prezydenta Ukrainy Hanna Herman mówiła o działalności mniejszości narodowych i o pozytywnych działaniach ukraińskiego państwa w tej kwestii. Przechodząc do tematu języków mniejszości narodowych podkreśliła, że jest wiele niedociągnięć i sprzeczności we wprowadzaniu języków mniejszości regionalnych.

Przewodniczący Demokratycznego Zrzeszenia Węgrów Ukrainy Istvan Gajdos mówił o gwarancjach praw mniejszości narodowych w ich miejscach zamieszkania. Dobitnie przedstawił temat wdrażania języka węgierskiego na Zakarpaciu, różne jego aspekty i przywileje według przepisów ustawodawstwa ukraińskiego.

Podczas Szczytu poruszono wiele tematów, takich, jak: stosunki azerbejdżańsko – ormiańskie na terenie Azerbejdżanu i Armenii, poruszono kwestie związane z życiem Romów na Ukrainie, a także sprawy Tatarów na terenie Ukrainy i w Autonomicznej Republice Krym.

Do prezydium zostały zgłoszone tematy, które uczestnicy Szczytu chcieliby poruszyć. Było ich sporo. Z nieznanych powodów przewodniczący prezydium postanowił skrócić obrady o półtorej godziny. Obiecano, że osoby, które złożyły swoje pytania, otrzymają listowną odpowiedź.

Więcej o Międzynarodowym Szczycie „Doświadczenie Ukrainy dla świata” można przeczytać w Internecie pod hasłem: „Міжнародний Саміт з проблем захисту прав національних меншин „Досвід України для світу”.

Stanisław Durys
członek zarządu FOPnU

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X