W Charkowie będzie tablica pamiątkowa Józefa Piłsudskiego

W Charkowie będzie tablica pamiątkowa Józefa Piłsudskiego

Charkowska komisja ds. toponimiki i ochrony środowiska historyko-kulturowego podjęła decyzję o odsłonięciu tablicy pamiątkowej poświęconej Józefowi Piłsudskiemu, który pod koniec lat 1880 studiował medycynę ma Uniwersytecie Charkowskim.

Odsłonięcie tablicy planowane jest na gmachu przy ul. Uniwersyteckiej, gdzie pod koniec XIX wieku mieścił się carski uniwersytet. Obecnie mieści się tu akademia inżynieryjno-pedagogiczna.

Fot. Wikipedia

– Kontynuujemy rozwój stosunków międzynarodowych oraz popieramy inicjatywę Konsulatu Generalnego RP i pragniemy odsłonić tablicę pamiątkową jednego z pierwszych polityków europejskich, który głosił, że Ukraina powinna być państwem niepodległym – podkreślił pierwszy wicemer Charkowa Igor Terechow.

Należy zaznaczyć, że stosunek do roli, którą odegrał Józef Piłsudski w historii Ukrainy, wśród jej mieszkańców jest niejednoznaczny. Na przykład, w tym roku mieszkańcy Winnicy żądali od władz miasta zdjęcie tablicy z podobizną Piłsudskiego, jako autora pacyfikacji i działań represyjnych władz polskich z wykorzystaniem policji i wojska przeciwko ludności cywilnej na Galicji. Władze odrzuciły tę petycję ze względu podpisania przez rząd Piłsudskiego deklaracji, uznającej przez Polskę Ukraińską Republikę Ludową (URL).

Jak wiadomo, w listopadzie 1918 roku Piłsudski jako naczelnik państwa polskiego prowadził agresywną politykę przeciwko Zachodnio-Ukraińskiej Republice Ludowej. W 1919 roku przerzucił na front ukraiński armię gen. Hallera, która przeznaczona była do działań zbrojnych wyjątkowo przeciwko armii bolszewickiej. W celu stworzenia wspólnego frontu antybolszewickiego poparł walkę Symona Petlury przeciwko bolszewickiej Rosji. W 1920 roku podpisał układ warszawski, na mocy którego rząd polski zrzekł się planów poszerzenia terenów rzeczypospolitej do granic sprzed 1772 roku i uznał URL. To Piłsudski wypowiedział słowa: „Bez niezależnej Ukrainy nie może być niepodległej Polski i bez niepodległej Polski nie może być niezależnej Ukrainy”.

Później Piłsudski zmusił Ukraińską Misję w Warszawie do podpisania deklaracji o polsko-ukraińskiej współpracy wojskowej. Przy tym rząd polski wymusił zmniejszenie armii URL jedynie do trzech dywizji. Piłsudski i jego sztab pragnęli po udanej wyprawie kijowskiej i zajęciu Odessy ustanowić swoją pełną kontrolę nad Prawobrzeżną Ukrainą, a rząd URL sprowadzić do roli bezprawnego satelity.

Wyprawa Piłsudskiego na Ukrainę zaznała porażki. W 1921 roku podpisano pokój ryski przez przedstawicieli Federacji Rosyjskiej i Ukraińskiej Republiki Radzieckiej z jednej strony i Polski z drugiej, który formalnie zakończył konflikt zbrojny lat 1919-1920, sankcjonował podział ukraińskich i białoruskich ziem pomiędzy Polskę i sowiecką Rosję i faktycznie anulował Umowę Warszawską z 1920 roku.

Julia Polikowska
Źródło: Zaxid.net

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X