W Bołszowcach łączono zabawę z nauką

W dniach 18–30 sierpnia odbyła się Letnia Szkoła Języka Polskiego (Historia. Kultura. Język).

Była to ostatnia w tym roku, letnia szkoła zorganizowana przez Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie).

Pierwsza edycja Letniej Szkoły dla dzieci odbyła się w Bołszowcach. Miejsca użyczyło Centrum Pokoju i Pojednania, którego gospodarzami są franciszkanie – ojciec Grzegorz Cymbała oraz brat Piotr Krempowicz.

Do udziału w Letniej Szkole zaproszono dzieci ze Stanisławowa, nie tylko polskiego pochodzenia. Celem Szkoły było bowiem krzewienie polskości, a także zainteresowanie polską historią i kulturą dzieci narodowości ukraińskiej. Były to dzieci zarówno po krótkiej nauce języka, jak i te dopiero rozpoczynające swoją przygodę z Polską.

W Bołszowcach pojawiło się piętnaścioro uczestników na różnym poziomie, w wieku od 7 do 11 lat. Na zaproszenie dyrektor CKPiDE Marii Osidacz autorką programu oraz pedagogiem prowadzącym wszystkie zajęcia i gry dydaktyczne była Luba Lewak. W ciągu dwóch tygodni dzieci miały możliwość poznawać polską kulturę, historię, tradycje, święta kościelne i państwowe. Uczestniczyły w lekcjach, na których omawiały zasady pisowni polskiej, wykonywały ćwiczenia dykcyjne, pisały dyktanda. Zasób słów powiększały nie tylko podczas zajęć, lecz także w trakcie wycieczek krajoznawczych, koncertów czy zabaw ruchowych na świeżym powietrzu. Każdy temat podsumowywały zajęcia plastyczne, podczas których dzieci mogły kredkami, farbami albo za pomocą aplikacji opowiedzieć swoje przeżycia i przemyślenia.

Uroczyste zakończenie Szkoły Letniej odbyło się 30 sierpnia w Centrum Pokoju i Pojednania w Bołszowcach. Na sali obecna była dyrektor CKPiDE Maria Osidacz, wolontariusze i pracownicy CKPiDE, a także rodzice, dziadkowie i rodzeństwo uczniów pierwszej Letniej Szkoły. Po otwarciu wystawy dziecięcych prac plastycznych zaprezentowano zdjęcia z dwutygodniowego pobytu w Bołszowcach (wybrane zdjęcia można obejrzeć na stronie Centrum www.ckpide.eu). Po polonezie uczniowie Letniej Szkoły pochwalili się w formie koncertu zdobytą wiedzą. Następnie zostały wręczone dyplomy i upominki uczestnikom, wolontariuszom Centrum oraz wykładowcy. Po części oficjalnej wszyscy wzięli udział w dziękczynnej Mszy Świętej. Po wspólnym rodzinno-świątecznym obiedzie organizatorzy oraz uczestnicy z krewnymi wyjechali do domów, wierząc, zgodnie z tekstem nieoficjalnego hymnu Szkoły Letniej, że „znowu spotkają się”.

Pomysłodawcą oraz organizatorem przedsięwzięcia była Maria Osidacz, dyrektor CKPiDE w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie). Projekt odbył się dzięki dofinansowaniu Konsulatu RP we Lwowie.

Elżbieta Lewak

{youtube}eHzk9fyD-RY{/youtube}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X