Wspólna deklaracja ZP Polski i Ukrainy

Wspólna deklaracja ZP Polski i Ukrainy

Odbywająca się 15 maja br. w Sejmie VI sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy zakończyła się podpisaniem wspólnej deklaracji. Treść dokumentu została wypracowana na drodze kompromisu.

W treści deklaracji uczestnicy obrad wyrazili zadowolenie z systematycznie rozwijających się relacji między parlamentem Polski i Ukrainy. Zadeklarowali kontynuowanie tego procesu i wyrazili ubolewanie nad wciąż przesuwanym w czasie podpisaniem i ratyfikowaniem Umowy Stowarzyszeniowej Unia Europejska – Ukraina. Jednocześnie wyrazili nadzieję, że konsekwentne wdrażanie europejskich wartości demokratycznych na Ukrainie usunie przeszkody spowalniające wprowadzenie w życie tej umowy.

W dokumencie podkreślono, że sukces integracji europejskiej Ukrainy zależy od terminowego i pełnego wykonania rezolucji Parlamentu Europejskiego, Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i Zgromadzenia Parlamentarnego EURONEST dotyczących funkcjonowania instytucji demokratycznych oraz przestrzegania praw człowieka na Ukrainie, a w szczególności przestrzegania praw opozycji politycznej.

Deklaracja odnosi się również do zbliżających się na Ukrainie wyborów parlamentarnych. Sygnatariusze dokumentu wyrazili oczekiwanie, że będą one konsekwentnym krokiem na drodze wypełniania norm demokracji i parlamentaryzmu na Ukrainie, a sam ich przebieg będzie zgodny ze standardami międzynarodowymi i będą w nich mogli uczestniczyć wszyscy liderzy opozycji.

Delegaci parlamentów Polski i Ukrainy pozytywnie ocenili przygotowanie obu krajów do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. Współdziałanie na tej płaszczyźnie uznali za dobry impuls, który pozwoli przenieść pozytywne wzorce na inne pola współpracy między Polską a Ukrainą.

Nacisk położono również na współpracę w dziedzinie wymiany młodzieży. Sfinalizowanie prac nad koncepcją Polsko-Ukraińskiego Funduszu Współpracy Szkół i Wymiany Młodzieży uznano za niezbędne. Zaznaczono także potrzebę utworzenia nowych przejść granicznych co pozwoli m.in. wzmocnić współdziałanie między samorządami. W treści deklaracji parlamentarzyści apelują też o kontynuowanie działań mających na celu pogłębienie strategicznego partnerstwa obu krajów.

– Stanowisko Zgromadzenia Parlamentarnego jest bardzo dobitne i wszystkim Państwu za nie dziękuję, – zakończył obrady współprzewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy wicemarszałek Sejmu Cezary Grabarczyk.

www.sejm.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X