Uniwersytet Przykarpacki będzie współpracował z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą (Fot. Leon Tyszczenko)

Uniwersytet Przykarpacki będzie współpracował z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą

7 lipca, podczas okrągłego stołu na temat rozwoju relacji polsko-ukraińskich, miało miejsce podpisanie memorandum o partnerstwie i współpracy pomiędzy Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą a Narodowym Uniwersytetem Przykarpackim imienia Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku.

Podczas posiedzenia rektor Uniwersytetu Przykarpackiego, profesor Igor Cependa przedstawił wspólne projekty Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego i Uniwersytetu Warszawskiego dotyczące odbudowy dawnego obserwatorium astronomicznego na górze Pop Iwan oraz utworzenia Międzynarodowego Centrum Spotkań Młodzieży Studenckiej Ukrainy i Polski w Mikuliczynie.

Główne kierunki, określone przez stronę polską – to pomoc w restrukturyzacji samorządu terytorialnego, rozwój małych i średnich przedsiębiorstw oraz pomoc i przekazywanie polskich doświadczeń w walce z korupcją – zaznaczył przedstawiciel Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej we Lwowie Oleg Dubisz.

Longina Putka, zastępca konsula generalnego RP we Lwowie, zachęcała ukraińskich przedsiębiorców do współpracy z Polską, a także Polakami, którzy mieszkają na zachodniej Ukrainie. Proponowała nawiązanie kontaktów także ze Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie.

Memorandum przywiduje nawiązanie i rozwój relacji partnerskich pomiędzy tymi dwoma podmiotami, opracowanie wspólnych projektów, badań i programów naukowo-badawczych, obustronną wymianę w różnych dziedzinach, organizowanie wspólnych konferencji naukowych i wystaw specjalistycznych w celu zapoznania się z aktualnymi tendencjami rynku i nawiązania nowych kontaktów.

Eugeniusz Sało
Tekst ukazał się w nr 13 (209) za 18 lipca – 14 sierpnia 2014

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X