Umowa o współpracy

4 grudnia w Sali Bilardowej Pałacu Potockich w Warszawie rektor Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. W. Stefanyka, prof. dr hab. Ihor Cependa i dyrektor IS PAN dr hab. Anna Zielińska podpisali umowę o współpracy naukowej.

Uroczystość została zorganizowana przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Jej gospodarzem był dyrektor dr Jan Malicki.

Przed podpisaniem umowy głos zabrali zastępca dyrektora ds. naukowych IS PAN, dr hab. Helena Krasowska i rektor prof. dr hab. Ihor Cependa. W przemówieniach podkreślano znaczenie zawartego porozumienia, dzięki któremu możliwe będzie poszerzenie zakresu wspólnie realizowanych badań naukowych i projektów, intensyfikacja wymiany pracowników naukowych oraz sprawniejszy przepływ doświadczeń w zakresie kształcenia młodej kadry.

Znaczenie podpisanej umowy wykracza daleko poza wymiar naukowo-organizacyjny, jest ona wyrazem solidarności polskich uczonych z ukraińskimi kolegami, pracującymi w trudnej sytuacji ekonomicznej i politycznej.

Opracował Maksim Duszkin
Tekst ukazał się w nr 23–24 (243–244) 18 grudnia 2015 – 14 stycznia 2016

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X