Ukraińsko-polskie targi turystyki uzdrowiskowej we Lwowie

5 listopada w Lwowskim Pałacu Sztuki przy ul. Kopernika 17 uroczyście otwarto ukraińsko-polskie targi turystyki uzdrowiskowej. Głównym celem targów jest promocja turystyki i nawiązanie współpracy Podkarpacia z obwodami lwowskim, iwanofrankiwskim i zakarpackim.

– Jarmark będzie trwać dwa dni. Dzisiaj mamy spotkania i prezentacje ofert turystycznych firm z Polski i Ukrainy, a jutro jest zaplanowana konferencja, podczas której zostaną omówione różne kierunki współpracy turystyki polsko-ukraińskiej – powiedział dyrektor Stowarzyszenia „Europejski Dialog” Ihor Kaspruk.

W otwarciu wzięli udział przedstawiciele Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej, Lwowskiej Rady Obwodowej, Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. oraz Konsulatu Generalnego RP we Lwowie.

Agnieszka Pieniążek, wiceprezes Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” zaznaczyła, że wspólny region polsko-ukraiński wyróżnia nie przemysł, a właśnie turystyka. „W tych mikro-projektach staraliśmy się zwrócić uwagę na potencjał przyrodniczy, na to jak taki kuracjusz, który przyjeżdża do uzdrowiska może z tego skorzystać. Czyli nie tylko zabiegi, ale również poznanie tego co go otacza czyli kultury, kuchni, przyrody” – podsumowała wiceprezes.

Marian Orlikowski, konsul RP we Lwowie powiedział, że bardzo ważnym jest nie tylko pokazywanie przez media sytuacji na wschodzie Ukrainy, ale również imprezy, które odbywają się we Lwowie, bo to przyciąga turystów. „Targi turystyczne mają swoje specyficzne zalety, gdzie można porozmawiać o konkretnych sprawach”. – zaznaczył kierownik Wydziału Współpracy z Polakami na Ukrainie.

W ramach targów zaprezentowano ofertę uzdrowisk z województwa podkarpackiego oraz obwodu lwowskiego, iwanofrankiwskiego i zakarpackiego, a także organizacje i stowarzyszenia turystyczne. „Przemyskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka” oferowało lwowiakom oprowadzanie grup po Twierdzy Przemyśl i Pogórzu Przemyskim. „Przemyśl jest miastem tysiąca zabytków. Twierdza Przemyśl, dwie archikatedry, muzeum unikatowe w skali europejskiej czyli muzeum dzwonów i fajek oraz wiele innych atrakcji” – powiedział Mariusz Bednarz z „Przemyskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka”.

Targi turystyki uzdrowiskowej – promocja pogranicza ukraińsko – polskiego są organizowane w ramach projektu parasolowego pn. „Transgraniczna współpraca na rzecz turystyki uzdrowiskowej pogranicza polsko-ukraińskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Eugeniusz Sało

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X