Ukraina uczci tragiczną datę likwidacji kościoła ormiańskokatolickiego

Rada Najwyższa Ukrainy wypowiedziała się o konieczności uczczenia tragicznej daty 70-lecia likwidacji przez władze sowieckie kościoła ormiańskokatolickiego na terenach Zachodniej Ukrainy. Decyzję poparło 240 deputowanych.

W tekście dokumentu podkreślono, że w 1945 roku na terenach Zachodniej Ukrainy rozpoczęła się likwidacja katolickich Kościołów wschodnich. W pierwszej kolejności dotknęło to Kościół katolicki obrządku ormiańskiego. Według historyków datą zakończenia likwidacji archidiecezji lwowskiej określono 25 października 1946 roku.

„W celu zachowania pamięci historycznej i uwiarygodnienia określonych w Konstytucji Ukrainy zasad wolności wiary i praw mniejszości narodowych, osądzenia dowolnego prześladowania z przyczyn religijnych Rada Najwyższa Ukrainy postanawia uczcić 26 października 70. rocznicę likwidacji Kościoła ormiańskokatolickiego na terenach Ukrainy Zachodniej” – czytamy w dokumencie.

Zgodnie z ustawą Ministerstwu oświaty i nauki Ukrainy doręczono przeprowadzenie w szkołach średnich i wyższych lekcji i wykładów poświęconych tej tematyce. Parlament doręczył Narodowej Akademii Nauk koordynację działań badawczych nad historią likwidacji Kościoła ormiańskokatolickiego na terenach Zachodniej Ukrainy.

Info: Kościół katolicki obrządku ormiańskiego jest jednym z Kościołów katolickich wschodnich. Według danych historycznych przyjmuje się, że Kościół powstał po unii z Rzymem w 1742 roku. W Liturgii Kościół wykorzystuje obrządek ormiański. W pierwszej połowie XX wieku na Galicji było około 5,5 tys. wiernych tego obrządku. Działało 9 świątyń parafialnych, 16 kaplic i klasztor ss. benedyktynek ormiańskich we Lwowie. Lwowska diecezja ormiańskokatolicka podporządkowywała się bezpośrednio Watykanowi. Działała ona do końca II wojny światowej, do jej likwidacji przez władze sowieckie.

Źródło: obozrevatel.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X