Ukazała się trzecia edycja Kalendarza Wielokulturowego

Ukazała się trzecia edycja Kalendarza Wielokulturowego

Publikacja na 2014 rok, inspirowana przedwojennymi kalendarzami galicyjskimi, tradycyjnie bazuje na szacunku dla różnorodności kulturowej, a co się z tym wiąże – religijnej. Całości dopełniają pochodzące ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego, fotografie.

Ze względu na zawartą wiedzę oraz wartość sentymentalną, Kalendarz może być wyjątkowym prezentem noworocznym, materiałem dydaktycznym i pomocą naukową.

Kalendarz zawiera 3 kalendaria – gregoriański, juliański oraz żydowski, kalendarz zodiakalny, oznaczenia właściwe dla danego obrządku lub religii. Tegoroczna publikacja została uzupełniona o kalendarz historyczny i kalendarz imion słowiańskich z roku 1827. Tekst „O kalendarzu” zaczerpnięto z Kalendarza Ilustrowanego Słowa Polskiego na rok zwyczajny 1903. Na kalendarium zaznaczono również główne święta rzymskokatolickie, greckokatolickie oraz żydowskie, a także wspomnienia ważniejszych Świętych – w obecnym brzmieniu, stosując współczesną pisownię.

Opisy świąt oraz uroczystości celebrowanych przez Polaków i Rusinów pochodzą z wielotomowego dzieła Oskara Kolberga – „Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce”, pamięci którego poświęcono 2014 rok. Teksty dotyczące świąt żydowskich opracowano w oparciu o „Przewodnik judaistyczny obejmujący kurs literatury i religii” (Nussbaum Hilary, Warszawa 1893). W Kalendarzu są także opisy nazw miesięcy, pochodzące z publikacji „Liwoczanin. Kalendarz rolniczo-gospodarski na Rok Pański 1851”. Przytaczając teksty zastosowano oryginalny język publikacji.

Elektroniczna wersja 3. edycji Kalendarzy Wielokulturowych dostępna jest na stronie internetowej redakcji.

Kalendarz można zakupić również drogą pocztową. Adres e-mail: mwkulturze@gmail.com 


Marlena Dudek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X