Ubezpieczenie COVID-19 dla cudzoziemców jadących do Ukrainy

Mieliśmy zgłoszenia, że osoby nie posiadające odpowiedniego ubezpieczenia na pokrycie kosztów związanych z ewentualnym leczeniem COVID-19 były zawracane z granicy po polskiej stronie.

Po sprawdzeniu informacji u kierowników zmian Straży Granicznej okazało się, że informacja nie jest w pełni prawdziwa. Funkcjonariusze SG nie odmawiają podróżnym z obywatelstwem innym niż ukraińskie wyjazdu z Polski.

Funkcjonariusze z własnej inicjatywy i życzliwego podejścia do przekraczających granicę jedynie ostrzegają podróżnych aby sprawdzili i upewnili się czy mają odpowiednie ubezpieczenie. Informują, że po wyjeździe z Polski (wjeździe na ukraińską część przejścia) będą traktowani jako przekraczający granicę.

W razie ewentualnej odmowy wjazdu na Ukrainę przez służby ukraińskie, np. z braku odpowiedniego ubezpieczenia, podróżni muszą mieć świadomość, że podczas ponownego wjazdu do Polski, będą kierowani do odbycia obowiązkowej 14 dniowej kwarantanny.

Funkcjonariusze informują podróżnych, bo były przypadki, że służby ukraińskie zawracały cudzoziemców nie posiadających właściwego ubezpieczenia. Wiele osób skorzystało z porad funkcjonariuszy SG i nie decydowało się, z własnej woli, na przekroczenie granicy RP. Po wykupieniu odpowiedniego ubezpieczenia w przygranicznych miejscowościach podróżni ponownie wracali na przejście z odpowiednim ubezpieczeniem.

Z informacji uzyskanych od służb ukraińskich wynika, że nie mają problemy z przekroczeniem ukraińskiej granicy cudzoziemcy, którzy mają zaznaczone wyraźnie w polisie, iż ubezpieczenie obejmuje leczenie COVID-19 w Ukrainie.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów Ukrainy (Кабінету Міністрів України) nr 480 z dnia 12.06.2020.

Prosimy o dokładne sprawdzanie polis ubezpieczeniowych.

Źródło: Granica / Кордон PL – UA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X