U Ormian Lwowskich Սուրբ Ծնունդ

U Ormian Lwowskich Սուրբ Ծնունդ

Według kalendarza liturgicznego Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego, Ormianie na całym świecie obchodzą święta Bożego Narodzenia w dniu 6 stycznia.

Uroczystą Mszę św. w Wigilię, 5 stycznia, odprawił proboszcz świątyni katedralnej, ks. Tadeos Geworgian w asyście dwóch diakonów. W kościele można było zobaczyć nie tylko rdzennych Ormian, ale również Ukraińców, Rosjan, Polaków. Podczas liturgii wspaniale śpiewał chór katedralny w liczbie 9 osób pod kierunkiem Ukraińca Andrzeja Szkrabjuka. Mszę św. ks. Tadeos odprawiał w języku staroormiańskim, zwanym „grabar”, kazanie wygłosił najpierw we współczesnym języku ormiańskim, później w języku rosyjskim, zwracając się do tych zgromadzonych, którzy nie rozumieją języka ormiańskiego. Ewangelię czytano w języku ormiańskim i ukraińskim. Wszystko to podkreślało, że Kościół ormiański nie robi różnicy między ludźmi różnych narodowości i różnych obrządków chrześcijańskich. Każdy obecny mógł wyspowiadać się i przystąpić do Komunii św. W Ormiańskim Kościele Apostolskim kapłan podaje wiernym opłatek moczony w winie, czyli udziela Komunii św. pod dwoma postaciami. Przystąpić do tego sakramentu mogą tylko ci, którzy spowiadali się właśnie w tym dniu.

(Fot. armenica.org)Po zakończeniu Mszy św. diakoni rozdawali wszystkim obecnym Ogień betlejemski. Nazajutrz, 6 stycznia, zgodnie z tradycją starochrześcijańską, gdy obchodzi się zarówno Boże Narodzenie, jak i Epifanię Pańską, odprawiona została uroczysta liturgia. W tymże dniu poświęcona została woda. Ze wszystkich Kościołów chrześcijańskich tradycja obchodzenia Bożego Narodzenia i Epifanii w jednym dniu, zachował się tylko w Kościele ormiańskim.

Obecność we Lwowie Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego nie tylko wzbogaca życie duchowe naszego miasta, ale również podtrzymuje bardzo dawną tradycję współżycia wieloobrządkowej, wielokulturowej, wielonarodowej lwowskiej wspólnoty miejskiej. Należy przypomnieć, że pierwszy ormiański biskup założył swoją rezydencję w 1361 r. z pozwolenia króla polskiego Kazimierza Wielkiego, a Katedra Ormiańska, w której odbyła się uroczysta liturgia, była zbudowana w 1363 r.

Jurij Smirnow
Tekst ukazał się w nr 1 (77) za 16-31 stycznia 2009

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X