Ułatwienia w przekraczaniu granicy

Ułatwienia w przekraczaniu granicy

Na początku maja br. we Lwowie odbyły się konsultacje dyrektorów departamentów służby konsularnej MSZ Polski i Ukrainy.

Rozmowy odbywały się w siedzibie regionalnego przedstawicielstwa MSZ Ukrainy we Lwowie. W rozmowach uczestniczyli przedstawiciel MSZ Ukrainy we Lwowie Wiaczesław Wojnarowski i konsul generalny RP Jarosław Drozd.

W krótkiej konferencji prasowej po zakończeniu spotkania udział wzięli dyrektorzy departamentów Marek Ciesielczuk i Andrij Sybiga, były ambasador Ukrainy w Polsce Markijan Malski, Wiaczesław Wojnarowski i Jarosław Drozd. Rozmowy dotyczyły kilku kwestii związanych z udogodnieniami w przekraczaniu granicy i pobycie w krajach strefy Schengen obywateli Ukrainy.

Ustalono, że zaczynając od drugiej kolejne karty małego ruchu granicznego, tzw. MRG, będą wydawane nieodpłatnie. Na dzisiaj umowa MRG obejmuje około 900 tys. obywateli Ukrainy. Nowe ustalenia pozwolą obywatelom Ukrainy na oszczędności rzędu 18 mln euro. Strefa MRG zostanie rozszerzona i obejmie dalsze rejony obwodu lwowskiego. Kolejnymi udogodnieniami będą wielokrotne wizy turystyczne, które będą wydawane na okres do 1 roku, osobom które posiadały już dwie podobne wizy. Pierwsza wiza turystyczna będzie dwukrotna, zostanie wydawana na okres pół roku. Osiągnięto również porozumienie dotyczące osób przesiedlonych po wojnie z terenów Polski na Ukrainę i ich rodzin. Takie osoby będą mogły starać się o wielokrotne wizy na 5 lat (od drugiej wizy). Pierwsza wiza dla takich osób będzie wydawana na dwa lata. Umowa wchodzi w życie 15 maja 2014 roku.

Jak podkreślali obaj dyrektorzy te udogodnienia są wprowadzone, aby ułatwić obywatelom Ukrainy odwiedzanie Polski i innych krajów strefy Schengen. Podkreślono też, że końcowym efektem rozmów na szczeblu dyrektorów departamentów jest całkowita likwidacja wiz dla obywateli Ukrainy. Dyrektor Sybiga podziękował konsulowi generalnemu RP Jarosławowi Drozdowi za jego działalność na placówce we Lwowie, za wsparcie okazywane obywatelom Ukrainy wysyłanym na leczenie do Polski po wydarzeniach na kijowskim Majdanie.

Markijan Malski, który do niedawna pełnił funkcje ambasadora Ukrainy w Polsce uczestniczył w przygotowaniu końcowych ustaleń, podziękował polskiemu MSZ za wszechstronne wsparcie dyplomacji ukraińskiej w trudnych czasach i podkreślił: „Rozszerzenie naszej współpracy, szczególnie dotyczącej MRG, jest olbrzymim krokiem, ponieważ zakłada on fundament naszej przyszłości – ruch bezwizowy pomiędzy Ukrainą, Polską i UE. Polska trzyma drzwi do Europy szeroko otwarte dla Ukraińców”.

Dziennikarze lwowskich mediów pytali o ilość obywateli Ukrainy, którzy zwrócili się do Polski o azyl polityczny w związku z wydarzeniami na Krymie i na wschodzie kraju. Dyrektor Sybiga zaznaczył, że około 200 osób przebywających w Polsce, zwróciło się oficjalnie do władz o przyznanie statusu uchodźcy.

Dziennikarzy interesował również termin wprowadzenia ruchu bezwizowego. Jak podkreślił Andrij Sybiga kolejne etapy liberalizacji ruchu wizowego Ukraina realizuje pomyślnie. Od 1 stycznia 2015 roku wprowadzone zostaną zagraniczne paszporty biometryczne. Kolejny etap może potrwać około roku i dopiero wtedy można będzie rozmawiać o ruchu bezwizowym.

Krzysztof Szymański

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X