Święto Narodowe w Konsulacie Generalnym

Święto Narodowe w Konsulacie Generalnym

Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja, które w historii Polski jest symbolem ustanowienia nowoczesnej i postępowej konstytucji, tradycyjnie odbyły się w Konsulacie Generalnym RP we Lwowie. Gospodarzem uroczystości był konsul generalny RP we Lwowie Jarosław Drozd z małżonką Beatą.

Spotkanie z okazji święta zgromadziło przedstawicieli społeczności polskiej, duchowieństwa różnych obrządków, władz lokalnych, ludzi świata nauki, sztuki i kultury oraz pracowników konsulatu. Tegoroczna impreza zbiegła się ze spotkaniem dyrektorów departamentów MSZ Ukrainy i Polski, na sali byli więc obecni dyplomaci obu państw. Zwracając się do zebranych biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej Leon Mały podkreślił, że w jego rodzinie w Barze na Podolu mówiono, że Konstytucja 3 Maja to konstytucja Korony Polskiej – Polski, Litwy i Rusi. Biskup życzył Ukrainie, żeby potrafiła stworzyć tak demokratyczną konstytucję, która pomoże pokonać nękające ją choroby i żeby siłą narodu była wiara, miłość i miłosierdzie.

Za zaangażowanie Polski i placówki dyplomatycznej we Lwowie, konsula generalnego i wszystkich pracowników w działania na rzecz wspierania europejskich dążeń Ukrainy, przemian demokratycznych i okazaną pomoc medyczną ofiarom tragicznych wydarzeń w Kijowie, na ręce konsula generalnego podziękowania złożyli przewodnicząca Administracji Obwodowej Iryna Sech, mer Lwowa Andrij Sadowyj, przedstawiciele duchowieństwa greckokatolickiego. Słowa wdzięczności wobec konsulatu padły też ze strony polskich i ukraińskich dyplomatów, przedstawicieli władz obwodowych i prezydenta miasta Przemyśla Roberta Chomy. Wyrazy wdzięczności dopełniły specjalne dyplomy przyznane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy, Lwowską Państwową Administrację Obwodową, Lwowską Radę Obwodową, Lwowską Radę Miejską, a także Kościół greckokatolicki.

(Fot. Krzysztof Szymański)W obecności licznie zgromadzonych gości udekorowano przedstawicieli społeczności polskiej odznaczeniami państwowymi RP, przyznanymi przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i ministra kultury RP za krzewienie kultury i tradycji polskich. Z okazji jubileuszu 55-lecia działalności Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie Złotym Krzyżem Zasługi prezydent RP nagrodził aktorki: Lubę Lewak, Jadwigę Pechaty i Irenę Słobodianę. Natomiast minister Kultury RP przyznał redaktorowi Kuriera Galicyjskiego Marii Baszy odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Święto Narodowe w Konsulacie Generalnym

Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja, które w historii Polski jest symbolem ustanowienia nowoczesnej i postępowej konstytucji, tradycyjnie odbyły się w Konsulacie Generalnym RP we Lwowie. Gospodarzem uroczystości był konsul generalny RP we Lwowie Jarosław Drozd z małżonką Beatą.

Spotkanie z okazji święta zgromadziło przedstawicieli społeczności polskiej, duchowieństwa różnych obrządków, władz lokalnych, ludzi świata nauki, sztuki i kultury oraz pracowników konsulatu. Tegoroczna impreza zbiegła się ze spotkaniem dyrektorów departamentów MSZ Ukrainy i Polski, na sali byli więc obecni dyplomaci obu państw. Zwracając się do zebranych biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej Leon Mały podkreślił, że w jego rodzinie w Barze na Podolu mówiono, że Konstytucja 3 Maja to konstytucja Korony Polskiej – Polski, Litwy i Rusi. Biskup życzył Ukrainie, żeby potrafiła stworzyć tak demokratyczną konstytucję, która pomoże pokonać nękające ją choroby i żeby siłą narodu była wiara, miłość i miłosierdzie.

Za zaangażowanie Polski i placówki dyplomatycznej we Lwowie, konsula generalnego i wszystkich pracowników w działania na rzecz wspierania europejskich dążeń Ukrainy, przemian demokratycznych i okazaną pomoc medyczną ofiarom tragicznych wydarzeń w Kijowie, na ręce konsula generalnego podziękowania złożyli przewodnicząca Administracji Obwodowej Iryna Sech, mer Lwowa Andrij Sadowyj, przedstawiciele duchowieństwa greckokatolickiego. Słowa wdzięczności wobec konsulatu padły też ze strony polskich i ukraińskich dyplomatów, przedstawicieli władz obwodowych i prezydenta miasta Przemyśla Roberta Chomy. Wyrazy wdzięczności dopełniły specjalne dyplomy przyznane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy, Lwowską Państwową Administrację Obwodową, Lwowską Radę Obwodową, Lwowską Radę Miejską, a także Kościół greckokatolicki.

W obecności licznie zgromadzonych gości udekorowano przedstawicieli społeczności polskiej odznaczeniami państwowymi RP, przyznanymi przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i ministra kultury RP za krzewienie kultury i tradycji polskich. Z okazji jubileuszu 55-lecia działalności Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie Złotym Krzyżem Zasługi prezydent RP nagrodził aktorki: Lubę Lewak, Jadwigę Pechaty i Irenę Słobodianę. Natomiast minister Kultury RP przyznał redaktorowi Kuriera Galicyjskiego Marii Baszy odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Krzysztof Szymański


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X