Święto Narodowe w Konsulacie Generalnym

Święto Narodowe w Konsulacie Generalnym

Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja, które w historii Polski jest symbolem ustanowienia nowoczesnej i postępowej konstytucji, tradycyjnie odbyły się w Konsulacie Generalnym RP we Lwowie. Gospodarzem uroczystości był konsul generalny RP we Lwowie Jarosław Drozd z małżonką Beatą.

Spotkanie z okazji święta zgromadziło przedstawicieli społeczności polskiej, duchowieństwa różnych obrządków, władz lokalnych, ludzi świata nauki, sztuki i kultury oraz pracowników konsulatu. Tegoroczna impreza zbiegła się ze spotkaniem dyrektorów departamentów MSZ Ukrainy i Polski, na sali byli więc obecni dyplomaci obu państw. Zwracając się do zebranych biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej Leon Mały podkreślił, że w jego rodzinie w Barze na Podolu mówiono, że Konstytucja 3 Maja to konstytucja Korony Polskiej – Polski, Litwy i Rusi. Biskup życzył Ukrainie, żeby potrafiła stworzyć tak demokratyczną konstytucję, która pomoże pokonać nękające ją choroby i żeby siłą narodu była wiara, miłość i miłosierdzie.

Za zaangażowanie Polski i placówki dyplomatycznej we Lwowie, konsula generalnego i wszystkich pracowników w działania na rzecz wspierania europejskich dążeń Ukrainy, przemian demokratycznych i okazaną pomoc medyczną ofiarom tragicznych wydarzeń w Kijowie, na ręce konsula generalnego podziękowania złożyli przewodnicząca Administracji Obwodowej Iryna Sech, mer Lwowa Andrij Sadowyj, przedstawiciele duchowieństwa greckokatolickiego. Słowa wdzięczności wobec konsulatu padły też ze strony polskich i ukraińskich dyplomatów, przedstawicieli władz obwodowych i prezydenta miasta Przemyśla Roberta Chomy. Wyrazy wdzięczności dopełniły specjalne dyplomy przyznane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy, Lwowską Państwową Administrację Obwodową, Lwowską Radę Obwodową, Lwowską Radę Miejską, a także Kościół greckokatolicki.

(Fot. Krzysztof Szymański)W obecności licznie zgromadzonych gości udekorowano przedstawicieli społeczności polskiej odznaczeniami państwowymi RP, przyznanymi przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i ministra kultury RP za krzewienie kultury i tradycji polskich. Z okazji jubileuszu 55-lecia działalności Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie Złotym Krzyżem Zasługi prezydent RP nagrodził aktorki: Lubę Lewak, Jadwigę Pechaty i Irenę Słobodianę. Natomiast minister Kultury RP przyznał redaktorowi Kuriera Galicyjskiego Marii Baszy odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Święto Narodowe w Konsulacie Generalnym

Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja, które w historii Polski jest symbolem ustanowienia nowoczesnej i postępowej konstytucji, tradycyjnie odbyły się w Konsulacie Generalnym RP we Lwowie. Gospodarzem uroczystości był konsul generalny RP we Lwowie Jarosław Drozd z małżonką Beatą.

Spotkanie z okazji święta zgromadziło przedstawicieli społeczności polskiej, duchowieństwa różnych obrządków, władz lokalnych, ludzi świata nauki, sztuki i kultury oraz pracowników konsulatu. Tegoroczna impreza zbiegła się ze spotkaniem dyrektorów departamentów MSZ Ukrainy i Polski, na sali byli więc obecni dyplomaci obu państw. Zwracając się do zebranych biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej Leon Mały podkreślił, że w jego rodzinie w Barze na Podolu mówiono, że Konstytucja 3 Maja to konstytucja Korony Polskiej – Polski, Litwy i Rusi. Biskup życzył Ukrainie, żeby potrafiła stworzyć tak demokratyczną konstytucję, która pomoże pokonać nękające ją choroby i żeby siłą narodu była wiara, miłość i miłosierdzie.

Za zaangażowanie Polski i placówki dyplomatycznej we Lwowie, konsula generalnego i wszystkich pracowników w działania na rzecz wspierania europejskich dążeń Ukrainy, przemian demokratycznych i okazaną pomoc medyczną ofiarom tragicznych wydarzeń w Kijowie, na ręce konsula generalnego podziękowania złożyli przewodnicząca Administracji Obwodowej Iryna Sech, mer Lwowa Andrij Sadowyj, przedstawiciele duchowieństwa greckokatolickiego. Słowa wdzięczności wobec konsulatu padły też ze strony polskich i ukraińskich dyplomatów, przedstawicieli władz obwodowych i prezydenta miasta Przemyśla Roberta Chomy. Wyrazy wdzięczności dopełniły specjalne dyplomy przyznane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy, Lwowską Państwową Administrację Obwodową, Lwowską Radę Obwodową, Lwowską Radę Miejską, a także Kościół greckokatolicki.

W obecności licznie zgromadzonych gości udekorowano przedstawicieli społeczności polskiej odznaczeniami państwowymi RP, przyznanymi przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i ministra kultury RP za krzewienie kultury i tradycji polskich. Z okazji jubileuszu 55-lecia działalności Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie Złotym Krzyżem Zasługi prezydent RP nagrodził aktorki: Lubę Lewak, Jadwigę Pechaty i Irenę Słobodianę. Natomiast minister Kultury RP przyznał redaktorowi Kuriera Galicyjskiego Marii Baszy odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Krzysztof Szymański


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X