Trwa nabór wniosków na rok 2024

Trwa nabór wniosków na rok 2024

Fundacja Wolność i Demokracja serdecznie zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie działań organizacji działających na rzecz Polonii oraz Polaków za granicą w obszarach:

KULTURA/ PROMOCJA POLSKI – imprezy kulturalne, imprezy cykliczne, koncerty, wystawy, publikacje kulturalne i historyczne, wydarzenia historyczne, wykłady, spotkania z historykami, utrzymanie domów polskich i biur organizacji polonijnych, utrzymanie klubów sportowych, zespołów, teatrów itd. Wnioski na rok 2024.

WYDARZENIA POLONIJNE – koncerty, festiwale, uroczystości, spektakle teatralne, jubileusze organizacji polonijnych, obchody rocznicowe, imprezy sportowe, gry terenowe, wystawy, konferencje naukowe, zjazdy. Wnioski na rok 2024.

ROZWIJANIE STRUKTUR ORGANIZACJI POLONIJNYCH – utrzymanie domów polskich, biur organizacji polonijnych (czynsze, opłaty, wynagrodzenia dla pracowników),utrzymanie klubów sportowych (czynsze, opłaty, stroje i obuwie, drobny sprzęt sportowy, wynagrodzenia trenerów), utrzymanie zespołów folklorystycznych i chórów (czynsze, opłaty, stroje i obuwie, wynagrodzenia choreografów, nauczycieli śpiewu i innych nauczycieli lub trenerów), utrzymanie teatrów (czynsze, opłaty, stroje i obuwie), warsztaty dla wolontariuszy, szkolenia liderskie, wynagrodzenie trenerów, aktywizacja środowisk w kontekście budowania świadomości historycznej, wsparcie procesu repatriacji, aktywizacja zawodowa, poradnictwo prawne, doposażenie w meble, sprzęt komputerowy i biurowy, drobne remonty i modernizacje (do 50 tys. zł łącznie ze środków dotacji oraz wkładu własnego), opieka nad cywilnymi mogiłami/cmentarzami. Wnioski na rok 2024.

MEDIA – celem działań Fundacji Wolność i Demokracja w obszarze mediów polonijnych jest zapewnienie Polonii i Polakom mieszkającym poza granicami kraju dostępu do mediów polskojęzycznych. Możesz wnioskować o wsparcie bieżącej działalności redakcji polonijnych na świecie oraz polskich na Wschodzie, pomoc merytoryczną (szkolenia, warsztaty) oraz dofinansowanie portali, stron internetowych, gazet, programów TV, audycji radiowych.

WYPOCZYNEK LETNI –  umożliwienie młodym Polakom “odwiedzenie Polski” – bliższe poznanie Ojczyzny, jej historii, kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego oraz kontakt z żywym językiem polskim poprzez wspólne spędzanie czasu, naukę i zabawę.

POMOC CHARYTATYWNA I SOCJALNA – finansowanie zakupu leków i sprzętu medycznego, pokrycia kosztów leczenia, pobytów leczniczych, artykułów pielęgnacyjnych i higienicznych oraz świadczeń pieniężnych. Wnioski na rok 2024. Regiony, do których może być skierowany projekt: Litwa, Białoruś, Ukraina, Łotwa, pozostałe kraje dawnego ZSRS oraz Syria.

OŚWIATA – wsparcie bieżącej działalności szkół i punktów nauczania języka polskiego, wsparcie bieżącej działalności przedszkoli, katedr języka polskiego w zakresie utrzymania placówek, dofinansowania wynagrodzeń nauczycieli oraz doposażenia. Dofinansowanie do inicjatyw śródrocznych i dodatkowych działań edukacyjnych, uzupełniających i wzbogacających proces nauczania języka polskiego i przedmiotów ojczystych: organizacja konkursów, wyjazdów/wycieczek edukacyjnych, warsztatów, obchodów rocznic historycznych, świąt narodowych i kościelnych, organizację uroczystych apeli, pikników polonijnych, spotkań o charakterze integracyjnym, promujących dwujęzyczność itp.

Wnioski i załączniki do pobrania na stronie Fundacji Wolność i Demokracja .

X