Transgraniczna współpraca w Karpatach

W siedzibie Stowarzyszenia Lwowskich Dziennikarzy odbyła się prezentacja serii folderów informacyjnych „Perły ukraińskich Karpat”, poświęconych parkom narodowym i rezerwatom przyrody na terenie Karpat ukraińskich. Foldery prezentowały lwowskie organizacje społeczne „Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Przykarpacia „Pro Carpathia” i „Ecoterra”.

Od roku 2007 lwowskie organizacje społeczne realizują projekt „Ścieżkami ukraińskich Karpat” wspólnie z polską Fundacją Bieszczadzką w ramach transgranicznej współpracy polsko-ukraińskiej, finansowanej z funduszy Unii Europejskiej. Wspólny projekt przewiduje rozwój turystyki rekreacyjnej na terenie polsko-ukraińskiego pasu granicznego w ukraińskich Karpatach i polskich Bieszczadach, również badania i ochronę unikatowej przyrody tego regionu. Na program działań składają się 12 mikroprojektów, jeden właśnie prezentowano dziennikarzom lwowskim.

Organizacja „Ecoterra” wspólnie z młodzieżową organizacją dziennikarską WETI uruchomiła portal internetowy „Perły ukraińskich Karpat”. Seria składa się z dziesięciu folderów i przedstawia starannie opracowane mapy i najważniejsze informacje kulturalno-turystyczne o rezerwatach i parkach na terenie obwodu lwowskiego, iwanofrankiwskiego i zakarpackiego. Region karpacki ma ogromne znaczenie dla ekologii w całej Europie. Jest to również miejsce bardzo atrakcyjne jako teren wyjazdów turystycznych i wypoczynku. Organizacje społeczne chcą połączyć rozwój turystyki z ochroną przyrody. W tej kwestii bardzo cenne są doświadczenia polskich kolegów z Bieszczadzkiego Parku Narodowego. O tym mówiła m.in. Natalia Czołowska, prezes organizacji społecznej „Ecoterra”. Przedstawiciele organizacji na zaproszenie polskich kolegów wzięli udział w festiwalu przyrodniczym organizowanym przez Fundację Bieszczadzką. Polska strona przygotowała ciekawy program naukowy oraz dużo atrakcji dla dorosłych i dzieci. Były treningi i wycieczki w góry, do lasu, nad jeziora. Natalia Czołowska powiedziała, że w następnym roku „Ecoterra” wraz ze Stowarzyszeniem „Pro Carpathia” chce zorganizować takie spotkania dla ukraińskich uczestników w jednym z karpackich parków narodowych.

O znaczeniu parków w ekosystemie, w kształtowaniu klimatu całej Europy mówił prof. Stepan Sojko, ukraiński naukowiec z Instytutu Ekologii Karpat Narodowej Akademii Nauk. Przypomniał, że idea organizacji rezerwatów przyrody i parków narodowych powstała 130 lat temu w USA. Z jednej strony, chodziło o ochronę przyrody, z drugiej deklarowano, że przyroda jest tak piękna, tak majestatyczna, że powinna należeć do wszystkich ludzi. Na terenie ukraińskich Karpat istnieje 25.000 hektarów unikatowych pralasów. Są to obiekty światowego dziedzictwa.

Dzięki narodowym parkom w Karpatach można też uczyć się współpracy z sąsiadami. Przez te tereny ciągnie się granica z Polską, Węgrami, Słowacją, Rumunią. Sąsiadów bardzo interesuje rozwój turystyki na tych terenach, ich kultura i historia, często mają oni znacznie większe doświadczenie w tej dziedzinie. Ukraińcy będą mogli nauczyć się wielu rzeczy. Znaczenie dzikiej przyrody w regionie Karpat dobrze rozumie Unia Europejska i pomaga finansowo w oswojeniu, ale też ochronie tego bogactwa.

Alona Nikołajewicz, wiceprezes WETI, poinformowała obecnych dziennikarzy, że foldery poświęcone ukraińskim parkom narodowym i rezerwatom przyrody wydano nakładem 22.000 egzemplarzy, połowa z nich jest w języku polskim. Na portalu internetowym można znaleźć bogatą informację turystyczną i krajoznawczą o parkach narodowych, dokładne mapy regionu, adresy hoteli, informacje o zabytkach architektury i sztuki ludowej, jak również adresy szpitali, punktów łączności, milicji.

Portal internetowy uruchomiono w języku ukraińskim, ale już za miesiąc będzie dostępny w językach polskim, angielskim i rosyjskim. Gospodarze czekają na internautów, jak również na turystów z różnych krajów na karpackich ścieżkach.

Jurij Smirnow
Tekst ukazał się w nr 1 (221) za 16-29 stycznia 2015

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X