Teresa Astramowicz-Leyk honorowym profesorem Politechniki Lwowskiej fot. Andrzej Borysewicz / Nowy Kurier Galicyjski

Teresa Astramowicz-Leyk honorowym profesorem Politechniki Lwowskiej

Profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Teresa Astramowicz-Leyk została 25 października utytułowana przez Uniwersytet Narodowy Politechnika Lwowska honorowym profesorem. Uroczystość odbyła się w pięknej auli głównej lwowskiej politechniki. Laudację wygłosiła prof. Jaryna Turczyn dyr. Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych. Tytuł wręczył Jurij Bobało, rektor politechniki. Teresa Astramowicz-Leyk jest pierwszą kobietą z tytułem honorowego profesora Politechniki Lwowskiej. W uroczystości uczestniczyła rodzina – mąż i córka oraz konsul Tomasz Kowal.

– Przepełnia mnie satysfakcja, ponieważ to co robię na co dzień, zyskało uznanie Wysokiego Senatu i władz rektorskich i moich przyjaciół z Instytutu Nauk Humanistyczno-Społecznych, z którymi na co dzień współpracuję – powiedziała po uroczystości honorowa profesor politechniki.

Teresa Astarmowicz-Leyk współpracuje z Politechniką Lwowską od maja 2015 roku, gdy została podpisana umowa, w której wyniku jest koordynatorką współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Uniwersytetu Narodowego Lwowska Politechnika. W tym czasie organizowała sześć wspólnych for naukowych, w których uczestniczyli dyplomaci, naukowcy i samorządowcy. W tych forach uczestniczyło około tysiąca osób.

Profesor Atramowicz-Leyk przez kilka lat w ramach polsko-ukraińskiego grantu prowadziła badania liderów mniejszości polskiej na Ukrainie w obwodach lwowskim, winnickim i żytomierskim (z kolei akademicy Politechniki Lwowskiej prowadzili analogiczne badania nad liderami mniejszości ukraińskiej na Warmii i Mazurach oraz na Pomorzu). Niebawem ma ukazać się monografia, która będzie podsumowaniem tych badań.

Tego dnia tytuł honorowego profesora wręczono Mykole Bewzowi, kierownikowi Katedry Rekonstrukcji i Restauracji Zespołów Architektonicznych Politechniki Lwowskiej.

Wojciech Jankowski

Tekst ukazał się w nr 20 (384), 29 października – 15 listopada 2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X