Tag: Mikołaj Rey

Żurawno: to tu urodził się Mikołaj Rej fot. Andrzej Borysewicz / Nowy Kurier Galicyjski
Wydarzenia

Żurawno: to tu urodził się Mikołaj Rej

Ojciec polskiej literatury przeszedł do historii jako Mikołaj z Nagłowic, ale urodził się w zapomnianym dziś Żurawnie. O przywrócenie pamięci o tym miejscu stara się Centrum Edukacji Inicjatyw Przedsiębiorczości, które za patrona obrało Mikołaja z… Żurawna.

X