Szlakiem Trylogii Sienkiewicza

W niedzielę 31 lipca br. trzydziestoosobowa grupa ze Stanisławowa, uczniowie Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej organizowanej w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego oraz zwycięzcy konkursów Radia „Weża” organizowanych z okazji tygodnia twórczości Henryka Sienkiewicza w Stanisławowie, doznali szczególnego przeżycia – zwiedzali najpotężniejsze twierdze Podola.

Wycieczka historyczno-literacka szlakiem Trylogii Sienkiewicza tworzyła klimat sprzyjający edukacji humanistycznej, miała charakter interdyscyplinarny, uwzględniała wątki historyczne, kulturowe, literackie, patriotyczne i geograficzne.

Ogromne wrażenie zrobiła na wszystkich twierdza w Chocimiu, jedna z najstarszych i najważniejszych warowni Przydniestrza. Uczestnicy wyjazdu byli zauroczeni potęgą twierdzy, która położona jest na skalnym cyplu rzeki Dniestr. Jej sława utrwalona jest w literaturze polskiej, a szczególnie w Trylogii Henryka Sienkiewicza czy też poemacie pt. „Wojna chocimska” Wacława Potockiego.

Potężną twierdzę leżącą nad rzeką Smotrycz podziwiali stanisławowiacy w Kamieńcu Podolskim. Ta potężna twierdza broniła południowych rubieży Rzeczpospolitej przed najazdami Tatarów i Turków. W polskiej literaturze obecność Kamieńca Podolskiego zawdzięczamy temuż Henrykowi Sienkiewiczowi, który umieścił go w „Panu Wołodyjowskim”, powieść, którą czytali w drodze uczestnicy wyjazdu.

Wycieczka edukacyjna na Podole, organizowana w Roku Henryka Sienkiewicza, miała na celu przybliżenie twórczości pisarza, poznanie miejsc związanych z Trylogią, a także zwiedzenie miejsc historycznych, które wpisane są w dzieje Polaków, a utrwalone zostały przez luminarzy literatury polskiej.

Dziękujemy pilotowi wycieczki pani Teresie Adamskiej, lektorowi Letniej Szkoły oraz przewodnikowi po Podolu pani Łarysie Turniak za niezwykłą podróż miejscami, które Henryk Sienkiewicz dotknął swoim czarodziejskim piórem i stworzył przepiękne klimaty.

Źródło: Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku

Zdjęcia: Szlakiem Trylogii Sienkiewicza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X