Szkolenia polskich organizacji na Ukrainie

Szkolenia polskich organizacji na Ukrainie

Już po raz czwarty odbyły się szkolenia polskich organizacji na Ukrainie w ramach projektu „Lepiej, sprawniej, nowocześniej. Program wspierania organizacji polskich na Ukrainie” prowadzonego przez Fundację Wolność i Demokracja. Zajęcia odbywały się w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku.

W warsztatach brały udział cztery pięcioosobowe grupy: z Równego, Kropiwnickiego (dawna nazwa Kirowograd) i dwa zespoły z Chmielnickiego (dawna nazwa Płoskirów). Lila Luboniewicz, koordynator i pomysłodawca projektu zwróciła uwagę na to, że niektórym organizacjom polskim na Ukrainie należało pomóc poprawić swoją pracę.

– Najważniejszym celem projektu było wesprzeć instytucjonalnie organizacje polskie działające na Ukrainie – powiedziała Lilia Luboniewicz. – Chodzi o to, żeby stały się dobrze zorganizowanymi organizacjami pozarządowymi. W naszej opinii te organizacje nie do końca idą z biegiem czasu. Szczerze powiedziawszy, nie są w stanie sprostać obecnym realiom funkcjonowania organizacji pozarządowych i stąd to szkolenie, które ma pokazać czym jest organizacja, jakie są cele, wizje, jak można działać zespołowo, jak można promować siebie, nawiązywać relacje z władzami, z biznesem po to, żeby realizować swoje cele statutowe.

Lila Luboniewicz, sekretarz zarządu Fundacji „Wolność i Demokracja” (Fot. Wojciech Jankowski)

Szkolenia odbywały się w formule czterech dwudniowych zjazdów, które łącznie trwały 64 godziny. Zajęcia koncentrowały się na wiedzy i umiejętnościach potrzebnych w organizacjach pozarządowych, pracy w grupach, tworzeniu i zarządzaniu projektami. Ostanie zajęcia prowadzili trenerzy z Polski, w poprzednich byli również trenerzy z Ukrainy, którzy doskonale znają prawo i realia ukraińskie. Omawiano tam między innymi dostępne konkursy i fundusze ukraińskie. Istotną wiedzą liderów jest znajomość swoich podwładnych, by umieć wykorzystać ich potencjał i motywować do dalszych działań. Uczono również „marketingu” organizacji, by prezesi potrafili zakomunikować światu, jak wartościowa jest działalność ich organizacji.

– Uczestnicy tak naprawdę przyglądają się temu, co już robią, bo oni prowadzą już swoje organizacje pozarządowe – opisała założenia szkoleń trenerka Zofia Domaradzka-Grochowalska. – Ale intencją organizatorów było zweryfikowanie, na ile robią to poprawnie, na ile można udoskonalić, na ile bliskie jest to standardom europejskim. Logika tych szkoleń była taka: najpierw skonfrontować swoje wizje, swoje misje, strategie z tym, jak to powinno wyglądać według współczesnych trendów.

Współprowadzący Andrzej Pery podkreślił, że te działania wynikają z pewnej strategii. Od dwóch lat prowadzi badania polskiej oświaty na Ukrainie. Wspólnie z zespołem, po odbyciu konsultacji na Ukrainie i w Polsce, doskonalą strategię nauczania. Realizowanych zadań na Ukrainie jest więcej. Wszystkie razem tworzą spójną całość, prowadzoną przez fundację WiD.

Grupa z Chmielnickiego (Fot. Wojciech Jankowski)
Grupa z Chmielnickiego (Fot. Wojciech Jankowski)

Jak uczestnicy oceniali szkolenia? Roman Hornicki, jeden z założycieli Klubu Inteligencji Polskiej Serwus, zaznaczył, że nie chciał, by ich organizacja skupiała się na zdobywaniu wiz czy staraniu o studia w Polsce: „My mamy polskie korzenie i dlatego chcemy działać w inny sposób. Nasza organizacja z radością bierze udział w takich szkoleniach, które nas doskonalą i pozwalają poznać innych ludzi, chcemy się rozwijać, zdobywać wiedzę”.

Ostatni zjazd odbył się 1 i 2 października i został poprowadzony przez Andrzeja Perego i Zofię Domaradzką-Grochowalską. Poprzednie edycje były 2-3 lipca, 27-28 sierpnia i 17-18 września. Gościny szkoleniom użyczyło Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (dawnym Stanisławowie). Wydarzenie zostało zorganizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Projekt był współfinansowany przez Senat Rzeczpospolitej w ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

Wojciech Jankowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X