Szkice lwowskich artystów Pamiątkowe wspólne zdjęcie, fot. Krzysztof Szymański / Nowy Kurier Galicyjski

Szkice lwowskich artystów

Zakończył się 2021 rok. Tradycją członków Lwowskiego Towarzystwa Miłośników Sztuk Pięknych (LTMSP) w tym okresie jest prezentacja swych prac, powstałych w minionym roku. Tegoroczna wystawa odbiegała od tych poprzednich. Lwowscy artyści prezentowali nie gotowe prace, lecz… szkice do nich.

Wielcy artyści, zanim przystąpili do tworzenia wiekopomnego dzieła, szkicowali poszczególne postacie, fragmenty stroju, układ rąk czy elementów uzbrojenia. Ukazywało to zamysł autora, jego wnikliwą pracę nad dziełem, studia nad epoką, którą miał ukazać. Szkice te są nieraz wartościowym materiałem ukazującym działalność mistrza, jak to jest w przypadku Leonarda da Vinci czy Jana Matejki. Ta żmudna praca jest niestety przeważnie ukryta przed widzami, oglądającymi już skończone dzieło.

Pomysł tego rodzaju wystawy zaproponował Bogdan Pikulicki, grafik, profesor Lwowskiej ASP. Spotkało się to z poparciem członków LTMSP, bowiem każdy z nich posiadał po kilkanaście szkiców z plenerów, wyjazdów prywatnych czy wędrówek po mieście. Nie wszystkie zostały wykończone później jako obrazy, wiele osiadło w teczkach czy szufladach, czekając na swój czas. A ten właśnie nastąpił…

8 stycznia br. w Galerii „Własna Strzecha” zebrali się artyści lwowscy i osoby zaproszone. Ze względu na ograniczenia epidemiologiczne nie było możliwości udostępnić wystawę dla szerokiej publiczności. Eksponowane prace pozostaną tu jednak przez kilka tygodni, więc możliwe jest indywidualne zwiedzanie wystawy. Przedstawione prace ukazują szeroki wachlarz zainteresowań artystów. Mamy tu typowe szkice martwej natury, modeli, bukietów czy ptaków, przedstawione przez Jarosławę Popowycz czy Klaudię Potapową. Wystawione są miniaturki lwowskiej architektury Włodzimierza Łabunia oraz studia portretów Anny Kuczabskiej, próbki akwareli Mieczysława Maławskiego czy Eugeniusza Potapowa. Kolejne stadia powstawania „Anioła” zaprezentował Władysław Maławski. Swoje grafiki przedstawili również Bogdan Pikulicki i Jarosław Sosnowski. Są nawet szkice profesora Lwowskiej ASP z jego zajęć, gdy kilkoma kreskami utrwalił prace swoich studentów.

Niektóre szkice są bardzo akademickie, klasyczne, inne – bardziej abstrakcyjne. Całość tworzy jednak obraz zainteresowania i stylów lwowskich artystów, a różnorodność technik pokazuje ich mistrzostwo w opanowaniu warsztatu. Tego rodzaju dzieła, zrobione „na zapas”, ukazują zainteresowania autora. Bowiem skąpymi środkami wyrazu przekazują chwilę, która poruszyła artystę do tego stopnia, że zapragnął ją utrwalić.

Osobliwym materiałem są szkice do postaci świętych i układów scen z Pisma Świętego, które przedstawił Igor Mikuła. Od lat wykonuje freski w świątyniach. Stąd jego szkice służą podziałowi przestrzeni w taki sposób, aby była możliwość ich najlepszej kompozycji. Artysta uwzględnił tutaj i formę ścian, na których później powstają freski, i odpowiedni układ poszczególnych postaci, bowiem należy przestrzegać kanonów przedstawiania świętych i poszczególnych religijnych scen. Wymaga to bardziej wnikliwego przygotowania, co artysta opanował mistrzowsko. Jego szkice ukazują głębię tematu i wnikliwość artysty w przedstawieniu poszczególnych scen, zaś postacie świętych są jak żywcem wyjęte z klasycznych wzorców kanonicznych.

Otwierając wystawę prezes LTMSP Mieczysław Maławski powitał zebranych:

– W 2022 roku będziemy obchodzić jubileusz 20-lecia naszego Towarzystwa. Bardzo mi przyjemnie, że zebraliśmy się tu, aby przedstawić nasze prace powstałe w minionym okresie. Tegoroczna wystawa jest kontynuacją naszych tradycyjnych „Impresji na koniec roku”, ale w tym roku nosi nazwę „Format A2”. Na takim formacie, jak państwo widzicie, przedstawione są prace naszych artystów. W ten sposób pragniemy przedstawić nasze szkice, które poprzedzają przyszłe większe prace.

Uważam, że wszyscy nasi członkowie bardzo poważnie podeszli do wystawy i przedstawili swoje najlepsze szkice lub takie, z którymi powiązane są ich najlepsze wspomnienia. Dziękuję za przedstawione prace i uważam, że tegoroczna wystawa jest udana.

W tym okresie świątecznym pragnę wszystkim zebranym i tym również nieobecnym złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności, a jako artystom – sukcesów twórczych, natchnienia i wspaniałych kolejnych dzieł.

Czcigodny jubilat Dmytro Tkanko, fot. Krzysztof Szymański / Nowy Kurier Galicyjski

To spotkanie lwowskich artystów stało się okazją do uczczenia pięknego jubileuszu. Swoje 70-lecie obchodził w tych dniach Dmytro Tkanko, członek LTMSP od początku istnienia Towarzystwa. Urodzony w mieście Ałma-Ata, pierwsze kroki artystyczne stawiał w liceum plastycznym w dawnym Leningradzie, a szlify zdobywał we Lwowskiej ASP. Swoim warsztatem dzielił się przez 10 lat z młodzieżą w liceum plastycznym w Lublinie. Był kolegą z ławy akademickiej Mieczysława Maławskiego i ta przyjaźń obu artystów przetrwała do dnia dzisiejszego. Wszyscy zebrani życzyli czcigodnemu jubilatowi zdrowia i dalszych sukcesów na polu działalności artystycznej.

Plurimos annos, Mistrzu!

Krzysztof Szymański

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X