Strażnicy Narodowej Pamięci Pomnik poświęcony ofiarom obozu koncentracyjnego w Przedzielnicy, znajdujący się w miejscowości Nowe Miasto

Strażnicy Narodowej Pamięci

Fundacja Wolność i Demokracja przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego już od pięciu lat pełni stałą opiekę nad miejscami pamięci na Ukrainie. Sprawowane przez Fundację prace można podzielić na dwie kategorie: stała opieka oraz prace renowacyjno-konserwatorskie. Stałą opieką objęte są 24 nekropolie oraz miejsca spoczynku polskich bohaterów poległych za wolność ojczyzny. Również każdego roku odnawiane są Miejsca Pamięci,  których stan niejednokrotnie potrzebuje natychmiastowej interwencji remontowo-konserwatorskiej.W bieżącym roku, mimo trudnej sytuacji w jakiej znalazło się państwo ukraińskie udało się odnowić i zabezpieczyć 3 obiekty. Do największych należy kwatera żołnierzy WP znajdująca się na cmentarzu miejskim w Stryju. Podczas prac rewaloryzacyjnych udało się wymienić wszystkie zdestruowane betonowe mogiły na nagrobki wykonane z naturalnego kamienia w ilości 181 szt. Sama kwatera została także objęta monitoringiem. Pracami renowacyjnymi zostały objęte: mogiła II Brygady Legionów w Sołotwinie oraz pomnik poświęcony ofiarom obozu koncentracyjnego w Przedzielnicy, znajdujący się w miejscowości Nowe Miasto.

Prace remontowo-konserwatorskie dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

X