Stowarzyszenie „Res Carpathica”

W Warszawie, dnia 19 lutego br., odbyło się zebranie założycielskie nowego górskiego stowarzyszenia.

Przyjęło ono nazwę „Res Carpathica”, a terenem jego działania są Rzeczpospolita Polska oraz wszystkie kraje Europy.

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności badawczej, kulturalnej, wydawniczej, krajoznawczej, turystycznej, społecznej, artystycznej i popularyzatorskiej w zakresie środowiska przyrodniczego, kultury materialnej i niematerialnej oraz historii i jej dziedzictwa na obszarze Karpat. Jest nam miło o tym poinformować także i z tego powodu, że wśród licznych założycieli – znawców i miłośników Karpat, więc naukowców, historyków, slawistów, geografów, kartografów, autorów przewodników górskich, publicystów i rysowników – znalazł się redaktor naczelny Kuriera Galicyjskiego – Mirosław Rowicki.

Stowarzyszenie serdecznie zaprasza do współpracy osoby prywatne i organizacje, tak z kraju jak i z zagranicy, zainteresowane przedstawioną wyżej tematyką.

Prezesem Stowarzyszenia został Jan Skłodowski, zaś wiceprezesem – Witold Grzesik.

Kontakt: poczta@rescarpathica.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X