Stanisławowski ratusz – własnością miasta

Stanisławowski ratusz – własnością miasta

W Iwano-Frankowsku (dawn. Stanisławowie) nareszcie budowla miejskiego ratusza została przekazana miastu.

Budynek ratusza już dawno stał się wizytówką miasta i zarazem turystyczną atrakcją stolicy województwa. Przewodniczący Rady Obwodowej podkreślił, że władze wojewódzkie nie mają funduszy na utrzymanie budowli i zaapelował do deputowanych by przegłosowali kwestię przekazania obiektu miastu. Deputowani zainteresowani byli dalszymi losami budynku ratusza po jego przekazaniu władzom miasta. Pytania dotyczyły prawa własności obiektu, dalszych jego losów i sposobu przekazania.

Część deputowanych była zdziwiona, że ratusz miejski do tej pory formalnie nie był własnością miasta. „Zapewniam, że wszystkie pomieszczenia ratusza zostaną zachowane jako muzealne,” – podkreślił kierownik wojewódzkiego wydziału kultury Wołodymyr Fedorak, przekonując do tej decyzji deputowanych. Jednak zdecydowano wnieść stosowny zapis do decyzji Rady i uprawomocnić prawo własności muzeum na zajmowane lokale w budynku dawnego ratusza. Decyzję poparło 60 deputowanych. Przyjęto ją oklaskami.

Sabina Różycka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X