Spotkanie polskiego zespołu Polsko-Ukraińskiego Forum Historyków

W dniu 28 lipca 2015 r. w warszawskiej siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej odbyło się spotkanie polskiej grupy Polsko-Ukraińskiego Forum Historyków.

Decyzja o jego utworzeniu zapadła w maju, podczas wizyty kierownictwa IPN w Kijowie. Wizyta ta stała się okazją do pierwszego od wielu lat spotkania członków kierownictwa obu Instytutów Pamięci Narodowej – polskiego i ukraińskiego. Było to możliwe dzięki wznowieniu kontaktów, jakie nastąpiło po przemianach politycznych na Ukrainie zapoczątkowanych na Majdanie. Podczas roboczych rozmów omówiono przede wszystkim kwestie związane ze stosunkami polsko-ukraińskimi w okresie II wojny światowej i w pierwszych latach po jej zakończeniu. Ustalono, że pod auspicjami obu Instytutów powołane zostanie Polsko-Ukraińskie Forum Historyków. Jego celem będzie naukowa debata historyków o najbardziej dramatycznym okresie wspólnych dziejów Polaków i Ukraińców w latach 1939–1947.

Zaproszenie Prezesa IPN do udziału w Forum ze strony polskiej przyjęli:

•    prof. Grzegorz Hryciuk (Uniwersytet Wrocławski)
•    prof. Grzegorz Mazur (Uniwersytet Jagielloński)
•    prof. Grzegorz Motyka (Polska Akademia Nauk)
•    prof. Jan Pisuliński (Uniwersytet Rzeszowski)
•    prof. Waldemar Rezmer (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
•    dr Mariusz Zajączkowski (Instytut Pamięci Narodowej).
•    
Na przewodniczącego polskiej części Forum wybrano prof. Waldemara Rezmera.

W spotkaniu inauguracyjnym pracę Forum wzięli także udział: dr Łukasz Kamiński (Prezes IPN), dr Paweł Ukielski (Zastępca Prezesa IPN), dr Andrzej Zawistowski (dyrektor Biura Edukacji Publicznej IPN) , dr Krzysztof Persak (dyrektor Biura Prezesa IPN) oraz dr Dorota Lewsza (sekretarz Forum z ramienia IPN).

ipn.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X