Spotkanie Ossolińskie z senatorem Markiem Rockim

Gościem XLVII Spotkania Ossolińskiego był senator RP prof. dr hab. Marek Dariusz Rocki, przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Wiktoria Malicka prowadziła spotkanie i przybliżyła obecnym postać prelegenta. Prof. Rocki wygłosił wykład „Rola i miejsce Senatu w polskim procesie legislacyjnym”.

Marek Dariusz Rocki jest jednym z najbardziej doświadczonych polskich senatorów, obejmował fotel senatorski w VI, VII i VIII kadencjach Senatu RP z listy Platformy Obywatelskiej, od roku 2007 pełni obowiązki przewodniczącego Klubu senatorskiego PO, a od roku 2011 jest wiceprzewodniczącym senackiej Komisji Spraw Zagranicznych. Od 1981 roku jest pracownikiem naukowym warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej.

Prelegent podkreślił, że współczesny Senat RP kontynuuje tradycje przedwojennego Senatu II RP i zrzesza 100 wybitnych osobistości polskiego życia politycznego, naukowego i kulturalnego. Znaczna część senatorów ma tytuły profesorskie i znaczne doświadczenia życiowe. Chcą mieć nie tylko realny wpływ na powstanie ustaw państwowych, ale też za swój obowiązek uważają ofiarowanie swojej wiedzy i doświadczenia dla dobra Ojczyzny. Senat nie zaniedbuje też swego prawa do zgłaszania nowych ustaw: „W każdym konkretnym przypadku myślimy jak byłoby lepiej i wygodniej dla ludzi” – powiedział Marek Rocki.

Profesor jest też przewodniczącym Polskiej Komisji Akredytacyjnej i członkiem międzynarodowej grupy twórców rankingów szkół wyższych przy UNESCO, autorem rankingów polskich liceów i szkół wyższych publikowanych przez „Rzeczpospolitą” i miesięcznik edukacyjny „Perspektywy”. Państwowa Komisja Akredytacyjna zajmuje się atestacją wszystkich polskich uczelni wyższych – państwowych i prywatnych.

Na spotkaniu była obecna spora grupa profesorów lwowskich uczelni wyższych. Po wykładzie zawiązała się gorąca dyskusja. Dużo pytań dotyczyło działalności Senatu, a jeszcze więcej działalności Komisji Akredytacyjnej. Zebranych interesowały nie tylko sprawy polskie, ale też ukraińskie i sugestie prelegenta co do działalności odpowiednich instytucji ukraińskich. W dyskusji udział wzięli Roman Czmełyk, Leonid Zaszkilniak, Ewelina Małanicz, Jarosław Drozd, Janusz Tysson.

Spotkania Ossolińskie odbywają się pod patronatem konsula generalnego RP we Lwowie, zostały zorganizowane przez dyrekcję Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu przy współpracy z Biblioteką im. W. Stefanyka we Lwowie.

Wiktoria Malicka zaprosiła na następne spotkanie, które odbędzie się 2 marca 2015roku.

Jurij Smirnow
Tekst ukazał się w nr 3 (223) za 17-26 lutego 2015

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X