Spotkanie Lwowskiej Rodziny Rodzin 2020

Tegoroczny obóz szkoleniowo-edukacyjny Lwowskiej Rodziny Rodzin odbywał się w weekendy od 12 do 27 września. Pierwsze dwie edycje miały miejsce w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Lwowskiej w Brzuchowicach, trzecia – w Mościskach.

Wspólnota łączy ze sobą grupy Rodziny Rodzin Lwowa, Zboisk, Mościsk położonych przy granicy z Polską i Połupanówki koło Skałata na ziemi tarnopolskiej. W tym roku z powodu pandemii spotkanie szkoleniowo-edukacyjne organizowano w formie kilku edycji w grupach 40 – 50 osób, przestrzegając zasad kwarantanny.

Obozy szkoleniowo-edukacyjne są organizowane w celu wzajemnego poznania się, zaznaczenia roli rodziny polskiej i polskiego pochodzenia oraz wspierania jej aktywnej postawy społecznej w środowiskach kresowych. Jednym z najważniejszych celów tegorocznego zjazdu było przeanalizowanie znajomości języka polskiego, polskich tradycji, zwyczajów oraz obchodów polskich świąt narodowych i religijnych. W tym roku uczczono rocznice Bitwy Warszawskiej oraz Bitwy pod Zadwórzem. Uczestnikom szkoleń przybliżono postacie dwóch wielkich Polaków –   św. Jana Pawła II z okazji 100- lecia urodzin , a także- kardynała Stefana  Wyszyńskiego. W ciągu roku w kościołach trwały przygotowania do beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia. Uroczystość była ustalona na 7 czerwca, ale ze względu na pandemię została przesunięta.

Seminarium Duchowne w Brzuchowicach udostępniło swoje terytorium, zabezpieczyło noclegami i wyżywieniem uczestników. – Tutaj gościnnie nas przyjmowano od początku, od czasów kiedy kardynał, wówczas jeszcze abp Marian Jaworski pobłogosławił istnienie Lwowskiej Rodziny Rodzin. To był czas, kiedy myśmy próbowali, w jaki sposób możemy się integrować, nasze rodziny polskie i polskiego pochodzenia. Żeby nasze dzieci widziały, że mamy wspólne wartości, podobne spojrzenie na świat i innego człowieka. Uczyliśmy się też być razem, żeby lepiej jeden drugiego rozumieć – powiedzieli Halina i Włodzimierz Wencakowie, liderzy Lwowskiej Rodziny Rodzin.

Fot. Aleksander Kuśnierz
{gallery}gallery/2020/RR_Brzuchowice{/gallery}

Tegoroczny obóz szkoleniowo-integracyjny rozpoczął się od mszy św. w kaplicy seminaryjnej. Ks. Władysław Biszko, dyrektor Domu Pielgrzyma w Brzuchowicach, a także duszpasterz Stowarzyszenia Rodzina Rodzin o. Stanisław Kawa OFM Conv. Ks. Biszko podkreślił podczas naszej rozmowy, że cieszy się z powodu tego, że wspólnota się rozwija. Wspomniał o tym, że wielu pamięta jako dzieci, a dzisiaj mają swoje rodziny, przyjechali ze swoimi dziećmi. – To jest taka nadzieja dla kościoła, że kościół ciągle się rozwija. W Brzuchowicach zawsze jest kawałek nieba i tej pięknej zieleni, staramy się ukazać gościnności Rodzinie Rodzin. Można powiedzieć, że to jest takie nasze centrum katolickie. Najpierw było seminarium, rozwijało się. W tej chwili mamy Dom Pielgrzyma, hospicjum. Tu ludzie mogą przyjeżdżać i leczyć rany nie tylko na ciele, ale i na duszy. To jest ośrodek dla wszystkich – dodał ks. Biszko.

Obozom szkoleniowo-edukacyjnym towarzyszą rozważania wspólne dla dorosłych i młodzieży w duchu patriotyzmu, rodzinności, budowania i pielęgnacji relacji i więzi w rodzinach wielopokoleniowych, wspólnego spędzania czasu oraz katolicyzmu. Spotkania są okazją do nabycia przez starszą młodzież umiejętności organizacyjnych i animatorskich. W tym roku odbyły się gry sportowe, a także zajęcia plastyczne pod pilnym okiem animatorów.

Fot. archiwum Rodziny Rodzin
{gallery}gallery/2020/RR_RR{/gallery}

Ważnym celem takich spotkań jest podniesienie poziomu znajomości języka polskiego wśród uczestników. Kontakt osób słabiej znających polski z rodzinami, gdzie jest pielęgnowany język polski, mobilizuje ich do podniesienia swojego poziomu języka mówionego. Wieczorem odbywały się wspólne dyskusje na tematy patriotyczne oraz historyczne, które podsumowywały wspólnie przeżyty dzień. Mówiono o tym, kto czego się nauczył, a dzieci przedstawiały swoje umiejętności artystyczne.

Edward Kuc, kierownik chóru „Echo”, wraz z małżonką Wiktorią Zielińską-Kuc byli od początku założenia stowarzyszenia. Bardzo lubią to miejsce. Wspominają o tym, że na początku było bardzo skromnie, bardzo ciężko od strony materialnej i technicznej. – Ta autonomia środowiska bardzo pociągała, że mogliśmy się odprężyć od cywilizacji i szumu i skupić się na samej rodzinie i wychowaniu dzieci na tej części duchowej, którą zawsze przeżywamy w jakimś natłoku. Pierwsze spotkania to była jakaś wielka duma, spowodowana tym, że możemy się zrzeszyć – mówił Edward Kuc. – I dla nas to było niesamowite, bo te nasze dzieciaczki, które patrzyły na nas jak się wspólnie modlimy, jak uczestniczymy w przygotowaniu posiłków, później w zmywaniu naczyń, jak się wspólnie bawimy. To było takie budujące. I te dzieci, które teraz powyrastały i mają własne dzieci, a nasi już wnukowie wspominają to – a pamiętacie jak to było – dodała pani Wiktoria.

Akademią w kościele Jana Chrzciciela w Mościskach, poświęconą Janowi Pawłowi II i kardynałowi Wyszyńskiemu, zakończono trzecią edycją spotkania Lwowskiej Rodziny Rodzin. Grupa z Mościsk miała możliwość świętować swoje 20-lecie. Podczas uroczystości uczestnicy czytali cytaty z utworów wielkich Polaków o tematyce, związanej z Ojczyzną, Polską, wiarą i rodziną. Na zakończenie śpiewano pieśni patriotyczne. Obecna na tym wydarzeniu konsul generalny RP we Lwowie Eliza Dzwonkiewicz w swoim przemówieniu zaznaczyła jak widoczna jest w grupie Mościskiej wiara, polskość, patriotyzm i mocne więzi rodzinne wielopokoleniowych i wielodzietnych rodzin.

Fot. z archiwum Rodziny Rodzin w Mościskach
{gallery}gallery/2020/RR_Mosciska{/gallery}

Państwo Wencakowie wręczyli dyplomy uznania siedemnastu małżeństwom Rodziny Rodzin w Mościskach. Wszyscy uczestnicy tegorocznych trzech edycji Spotkań Lwowskiej Rodziny Rodzin 2020 otrzymali „Dyplomy uznania” z okazji 25-lecia stowarzyszenia. Na zakończenie nie obyło się bez integracji przy rodzinnym poczęstunku biesiadnym.

Tegoroczne spotkania Lwowskiej Rodziny Rodzin zostało sfinansowane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Organizatorzy pragną wyrazić słowa wdzięczności metropolicie lwowskiemu ks. apb. M. Mokrzyckiemu za objęcie patronatem tego przedsięwzięcia.

Anna Gordijewska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X