Spotkania opłatkowe w Stanisławowie

Spotkania opłatkowe w Stanisławowie

W Stanisławowie w okresie Bożego Narodzenia Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego oraz Towarzystwo Kultury Polskiej „Przyjaźń” zorganizowały spotkania opłatkowe dla miejscowych Polaków i gości miasta.

W CKPiDE odbył się koncert kolęd w wykonaniu chóru „Rewera” z Towarzystwa Kultury Polskiej im. Franciszka Karpińskiego w Iwano-Frankiwsku, chóru „Noemi” z Kałusza oraz dzieci i młodzieży z Centrum.

– Mieliśmy piękną okazję uczestniczyć w spotkaniu opłatkowym w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Stanisławowie i z naszym chórem „Noemi” z Kałusza zaśpiewać polskie kolędy i złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim obecnym – powiedziała Oksana Bihun, prezes Zjednoczenia Nauczycieli Polskich obwodu iwanofrankiwskiego.

Fot. Leon Tyszczenko

Gośćmi specjalnymi byli parafianie z Krysowic i Czyszek. Najpierw kolędowali panie z koła gospodyń wiejskich, a następnie zespół muzyczny z Krysowic.

– W naszym Towarzystwie mamy swoją orkiestrę dzieci, młodzieży i starszych. Mamy Koło Gospodyń Wiejskich w Krysowicach i Czyszkach, ponieważ te dwie miejscowości należą do naszego towarzystwa. – mówi Danuta Strogan, prezes Towarzystwa Kultury Polskiej w Krysowicach. – Działamy od 2010 roku. Śpiewamy, tańczymy, jesteśmy otwarci, przyjmujemy gości i jak nas zapraszają, to przyjeżdżamy.

Fot. Leon Tyszczenko

– Polacy z Krysowic i Czyszek przyjechali na zaproszenie dyrektor Centrum Marii Osidacz, aby spotkać się i pogłębić współpracę z towarzystwami, które tutaj są. Ale przede wszystkim chcieliśmy wspólnie pokolędować, podzielić się tą radością, że Pan Jezus się narodził, i tym kolędowaniem po polsku chcemy wyrazić swoją przynależność do polskiego narodu i kultury – powiedział ks. Paweł Antolak, proboszcz parafii Krysowice.

Na zakończenie wszyscy złożyli sobie świąteczne i noworoczne życzenia.

Fot. Leon Tyszczenko

W Domu Parafialnym kościoła Chrystusa Króla również dzielili się opłatkiem i wspólnie kolędowali członkowie Towarzystwa Kultury Polskiej „Przyjaźń”.

Witalij Czaszczyn, prezes Towarzystwa Kultury Polskiej „Przyjaźń” przywitał wszystkich seniorów towarzystwa, którzy od 1993 roku – roku powstania Towarzystwa, do dnia dzisiejszego kultywują polski język, tradycję i kulturę. Prezes wręczył honorowe legitymacje dziewięciu najstarszym członkom towarzystwa.

– Jestem wdzięczny za ich pracę, ich udział w pracach towarzystwa. Chciałbym również podziękować wszystkim naszym dobroczyńcom, którzy wspierają nasze towarzystwo – powiedział Witalij Czaszczyn. – Poczynając od 1993 roku zrobiliśmy bardzo dużo dla krzewienia polskości. Organizowaliśmy spotkania opłatkowe, mikołajkowe. W latach 90. nie było to łatwe, ale my to robiliśmy.

Eugeniusz Sało

{youtube}1DpaoYzl6ro{/youtube}

Spotkanie opłatkowe w CKPiDE (Fot. Andrzej Leusz)

{gallery}gallery/2016/oplatek_ckpide{/gallery}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X