Śladami Polskich Legionistów

Śladami Polskich Legionistów

W dniach 1-2 listopada 2014 roku Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie) zorganizowało wyjazd młodzieży w ramach projektu „Śladami Polskich Legionistów”.

Głównym celem zadania jest ocalenie od zapomnienia i zniszczenia mejsc pamięci narodowej, kształtowanie wśród młodzieży postaw patriotycznych i podtrzymywanie w nich tożsamości narodowej.

20 osobowa grupa młodzieży z Iwano-Frankiwska (d.Stanisławowa) odwiedziła Bogorodczany, Mołotków, Sołotwino, Nadwórną, Pasieczną, Zieloną, dotarliśmy do Bystrzycy (d. Rafajłową) skąd zaczynała się historyczna droga Legionów Polskich.

CKPiDE planuje podtrzymywanie rozpoczętej inicjatywy i przedłużenie projektu w roku 2015.

W piątek 7 listopada o godz. 17:00 odbędzie się spotkanie podsumowujące wyjazd, sprawozdanie relacji młodzieży i historyków.

Źródło: Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X