Senat RP przeznaczył 100 mln na opiekę nad Polakami i Polonią za granicą

Senat RP przeznaczył w 2019 roku ponad 100 mln zł na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą. 33,21 mln zł przeznaczono na edukację, najwyższa kwota dotacji około 23,79 mln zł została skierowana na Ukrainę.

Senat RP w poniedziałek poinformował na swojej stronie internetowej, że w 2019 r. Kancelaria Senatu skierowała pomoc do Polonii w 62 krajach z przeznaczeniem dla beneficjentów realizujących zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

„Wnioski w liczbie 629 zostały złożone przez 246 organizacji pozarządowych drogą elektroniczną – za pośrednictwem generatora ofert. Mogły je składać wyłącznie organizacje zarejestrowane w Polsce, wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mające doświadczenie w pracy na rzecz Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą” – poinformowano.

Jak zaznaczono, „środki na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą są przekazywane w formie dotacji celowej”. Zadania mają być zrealizowane do 31 grudnia br. „Na tegoroczne projekty przeznaczono w budżecie Kancelarii Senatu 100,5 mln zł, a kwota wnioskowanych dotacji wyniosła ponad 335,65 mln zł” – informuje Senat.

Najwięcej środków na edukację
„Najwięcej środków zostało przeznaczonych na projekty edukacyjne (ok. 33,21 mln zł), na wzmacnianie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania przeznaczonych zostało ok. 16,89 mln zł, na infrastrukturę polonijną przeznaczono ok. 16,88 mln zł, na kulturę i promocję Polski oraz ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego – ok. 16,61 mln zł, na media polonijne – ok. 12 mln zł, a na pomoc charytatywną i socjalną – ok. 4,86 mln zł” – podkreślono.

Dodano, że o dotację ubiegało się 246 oferentów, a środki na realizacją projektów dostało 124. „Dotacje przyznano na realizację 88 ofert dotyczących kultury i promocji Polski oraz ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego, 86 w zakresie edukacji, 39 – w zakresie wzmacniania pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania, 13 skierowanych do mediów polonijnych, 30 w zakresie infrastruktury polonijnej i 16 na pomoc charytatywną i socjalną” – podkreśla Senat.

„Wspolnota Polska” z najwyższą dotacją
„Najwyższa łączna kwota dotacji (ok. 37,02 mln zł) na oferty została przyznana Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”. Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie przyznano łącznie ok. 32,41 mln zł, Fundacji Wolność i Demokracja – ok. 9,59 mln zł, Caritas Polska – ok. 2,4 mln zł, Stowarzyszeniu Parafiada im. Św. Kalancjusza – ok. 2,33 mln zł, Fundacji Oświata Polska Za Granicą – ok. 1,21 mln zł, Fundacji na rzecz Dziedzictwa Narodowego Imienia Józefa Piłsudskiego – ok. 808 tys. zł, Fundacji Dziedzictwa Kulturowego – ok. 700 tys. zł, Zgromadzeniu Sióstr od Aniołów – ok. 525 tys. zł i Fundacji dla Polonii – ok. 507 tys. zł.” – zaznaczono.

Dodano, że pomoc ta zostało skierowana do Polonii w 62 krajach. „A mianowicie do Argentyny, Armenii, Australii, Austrii, Azerbejdżanu, Belgii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Brazylii, Bułgarii, Kanady, Chile, Chorwacji, Czarnogóry, Czech, Danii, Egiptu, Estonii, Francji, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Holandii, Indii, Irlandii, Islandii, Japonii, Kazachstanu, Kirgistanu, Kolumbii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Mołdawii, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Paragwaju, Peru, Portugalii, Republiki Południowej Afryki, Rosji, Rumunii, Serbii, Singapuru, Słowacji, Słowenii, Stanów Zjednoczonych, Syrii, Szwajcarii, Szwecji, Tadżykistanu, Tunezji, Turcji, Turkmenistanu, Ukrainy, Urugwaju, Uzbekistanu, Wenezueli, Węgier, Wlk. Brytanii i Włoch” – wymieniono.

Największe środki „skierowano” na Ukrainę
Senat podkreśla też, że do 15 lipca br. najwyższa kwota dotacji około 23,79 mln zł została skierowana na Ukrainę. „Na Litwę skierowano ok. 14,79 mln zł, na Białoruś – ok. 8,06 mln zł, do Wlk. Brytanii – ok. 2,77 mln zł, do USA – ok. 2,61 mln zł, do Niemiec – ok. 2,2 mln zł, do Kazachstanu – ok. 1,75 mln zł, do Brazylii – ok. 600 tys. zł i do Australii – ok. 443 tys. zł” – czytamy.

Podkreślono też, że senacka pomoc została przeznaczona na liczne interesujące i pożyteczne projekty. „W dziedzinie edukacji Fundacja Wolność i Demokracja będzie kontynuować projekt +Pod znakiem białego orła. Wspieranie oświaty polonijnej w Niemczech+. Fundacja Towarzystwo Projektów Edukacyjnych opracuje podręcznik do nauki języka polskiego dla uczniów polskich szkół sobotnich w Wielkiej Brytanii. Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie przeprowadzi IV edycję obozów integracyjno-edukacyjnych z językiem polskim +Polska z plecakiem+” – podkreśla Senat.

„Lato z Polską”
Ponadto, jak czytamy, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” zorganizuje „Lato z Polską – pobyty integracyjno-edukacyjne”. Caritas Polska przygotuje „Kolonie dla dzieci polonijnych 2019”. Fundacja Wolność i Demokracja wdroży program rozwoju kadry nauczycielskiej na Wschodzie „Nauczyciel Plus”. Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie opracuje „Program stypendialny Plus – Aktywny Student”.

Dodano, że w dziedzinie kultury i promocji Polski oraz ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego Stowarzyszenie Oświaty i Kultury Polskiej będzie prowadzić prace konserwatorskie w kościele rzymskokatolickim w Brzozdowicach na Ukrainie.

Z senackiego dokumentu wynika, że Fundacja Slawistyczna przygotuje XXV Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania”. Fundacja Kompania Kresowa wdroży projekt „Polacy Budżaka w pełnej krasie – wsparcie dla zespołu tańca Polaków w Gaugazji”. Polskie Towarzystwo Historyczne zajmie się Projektem realizacji muzeum „Liceum polskie w Villard-de-Lans: ośrodek edukacji, walki o wolność i przyjaźni. Przestrzeń muzealna w Zamku”. Fundacja Ośrodka Karta będzie pracować nad projektem „Polskie dziedzictwo kulturowe i historyczne w Argentynie”.

Wzmacnianie środowisk polskich
Ponadto Senat podkreśla, że w celu wzmacniania pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego imienia Józefa Piłsudskiego będzie realizować dwa projekty wspierające działalność statutową Instytutów Józefa Piłsudskiego w Londynie i w Ameryce oraz projekt wsparcia finansowego działalności statutowej Muzeum Polskiego w Rapperswilu.

„Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego wdroży projekt +Polak Mały – tożsamość narodowa – kolonia zuchów. Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie przeprowadzi drugą edycję akcji +Repatriacja krok po kroku”. Regionalne Stowarzyszenie Wschód–Zachód zorganizuje „Szkolenie liderskie dla kierownictwa organizacji polskich z rosyjskiej Syberii, Kazachstanu, Białorusi, Mołdawii i Uzbekistanu”.

Źródło: polskieradio.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X