Ruszają przygotowania do Olimpiady Wiedzy o Polsce i Unii Europejskiej

Opole jest miastem i stolicą regionu o charakterze wielokulturowym.

W Opolu mieszka sporo osób mających korzenie na dzisiejszej Ukrainie, wielu we Lwowie i Stanisławowie, więc dla młodzieży z tych miast Opole jest dobrym miejscem na podjęcie studiów wyższych. Tym bardziej, że już drugi rok z kolei nadchodzi propozycja nie do odrzucenia.

W połowie października br. Lwów odwiedzili dr Lech Rubisz, dyrektor Instytutu Politologii Uniwersytetu Opolskiego, oraz adiunkt w Katedrze Studiów Regionalnych uczelni dr Ewa Ganowicz. Wysocy goście przyjechali do Lwowa, aby kontynuować organizację Olimpiady Wiedzy o Polsce i Unii Europejskiejdla uczniów szkół polskojęzycznych we Lwowie. Konkurs po raz pierwszy był zorganizowany w ubiegłym roku, pod patronatem Uniwersytetu Opolskiego i Konsulatu Generalnego RP we Lwowie. Ponad 30 finalistów ubiegłorocznego konkursu w nagrodę otrzymało wycieczkę do Opola, goszczono ich na uniwersytecie. Poza tym ci z finalistów, którzy uzyskali najlepsze wyniki i wyrazili chęć studiowania w Opolu, otrzymali od sponsorów cenne nagrody – pokrycie rocznych kosztów zamieszkania w akademiku, laptopy, tablety, a jako kontynuacja studiów – płatne staże po pierwszym roku studiowania w firmach prywatnych na terenie Polski oraz w Brukseli w Komisji Europejskiej.

Dr Lech Rubisz: „My jesteśmy Instytutem Nauk Politycznych, więc głównym kierunkiem, na którym cały Instytut jest zbudowany, jest politologia. Oprócz tego, prowadzimy nauczanie na kierunkach: dziennikarstwo i stosunki międzynarodowe. Młodzież z Ukrainy studiuje w naszym uniwersytecie na różnych kierunkach, ale nam zależy głównie na promowaniu politologii. Mamy prawo nadawania stopni naukowych w tym zakresie i chcemy utrzymać wysoki poziom. Stąd olimpiada, stąd też próba pozyskania tutaj bardzo zdolnych młodych ludzi, lecz nie tylko zdolnych, ale z aspiracjami – którzy mają chęć do nauki, chęć do osiągnięcia sukcesów.

Młodzi ludzie z Ukrainy wnoszą „świeżą krew”, chcą wyjeżdżać na staże do Europy, chcą się rozwijać, mają aspiracie, chcą poznawać świat dla samego poznawania a nie dla bezpośredniej korzyści materialnej. Składamy ofertę, która dla młodzieży z Ukrainy jest atrakcyjna, dla tej młodzieży, która mając aspiracje nie miała dotąd takiej możliwości. Widzę we Lwowie tłumy młodych ludzi, którzy nie zamykają się w domu przed telewizorem, widzę chęć bycia ze sobą, poznawania świata, widzę energię. Można to porównać do sytuacji z lat 80. w Polsce. To napawa optymizmem. Jedną trzecią rocznika tegorocznego stanowi właśnie młodzież pochodząca ze Lwowa. Oni już we wszystkim chcą brać udział, są żądni świata, są zaangażowani, dają dynamikę życiu studenckiemu.

W trakcie naszych studiów oferujemy półroczne semestralne studia na różnych uniwersytetach europejskich w ramach programu Erasmus. Mamy też studia policencjackie – dwuletnie magisterskie, które są studiami trójstronnymi. Wygląda to tak: jest jedna grupa studentów z niemieckich uniwersytetów, druga grupa z uniwersytetu w Digoin we Francji, trzecia grupa to nasi studenci. Na koniec absolwenci otrzymują dyplomy trzech uczelni. Chcemy kilka osób, które wyłonimy teraz na olimpiadzie, w ciągu trzech lat przygotować do takich studiów dając im specjalną ścieżkę studiów na licencjacie, gdzie będą mieli poza programem fundowaną przez ambasadę francuską intensywną naukę języka francuskiego, który obok angielskiego jest jednym z najważniejszych języków dyplomatycznych. Takiej młodzieży poszukujemy przede wszystkim we Lwowie. Pierwsza olimpiada spotkała się z bardzo dobrą opinią, również w mediach, dlatego Konsulat Generalny RP we Lwowie zaproponował by geografię poszukiwań rozszerzyć tym razem na Stanisławów”.

W tegorocznej olimpiadzie będą eliminacje na poziomie szkół z polskim językiem wykładowym. W części pisemnej są pytania, które dotyczą przede wszystkim Unii Europejskiej, Polski oraz ogólnej wiedzy historycznej, ekonomicznej i politycznej. Jest to swego rodzaju sondaż, na ile młodzież interesuje się sprawami międzynarodowymi. Ci, którzy nabierają odpowiednią ilość punktów, przechodzą do finału dla rozmowy z przedstawicielami Uniwersytetu Opolskiego. Te osoby najczęściej już deklarują chęć podjęcia studiów przede wszystkim na kierunku politologia. Eliminacje odbędą się w drugiej połowie lutego, finał w kwietniu, wizyta w Opolu na Uniwersytecie w czerwcu, w terminach tuż przed składaniem dokumentów.

Alina Wozijan
Tekst ukazał się w nr 19 (215) za 21-30 października 2014

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X