Podsumowanie trzyletniej współpracy Konsulatu Generalnego RP we Lwowie z VFS Global

Od końca 2011 roku na Ukrainie działają Punkty Przyjmowania Wniosków Wizowych (PPWW), prowadzone przez firmę VFS Global – największego specjalistę w dziedzinie outsourcingu i usług technologicznych dla rządów państwowych i misji dyplomatycznych na całym świecie.

Podsumowaniu trzyletniej współpracy Konsulatu Generalnego RP we Lwowie i VFS Global została poświęcona konferencja prasowa, która się odbyła 23 lutego w sali konferencyjnej konsulatu. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP we Lwowie, firmy VFS Global, władz miasta Lwowa oraz dziennikarze lwowskich mediów. Przy okazji spotkania odbyło się pożegnanie ustępującego ze stanowiska menadżera firmy VSF Global na Ukrainę i Białoruś pana Rohita Sapru i przedstawienie jego następcy na tym stanowisku pana Amita Kumara Sharmy.

Po reorganizacji w lwowskim okręgu Konsulatu Generalnego Punkty Przyjmowania Wniosków Wizowych (PPWW) pośredniczą w wydawaniu wiz w trzech miastach – we Lwowie, Iwano-Frankiwsku i Użhorodzie. Jeśli na początku współpracy z ogółu ubiegających się o wizy w skali roku, bezpośrednio do konsulatu wnioski składało 31% interesantów, to w roku 2014 już ta liczba spadła do mniej niż 20%, ponad 80% interesantów wybrali składanie wniosków do PPWW. Ogółem w ciągu trzech lat za pośrednictwem PPWW wydano ponad 800 tys. wiz. Pomimo zmniejszenia się terytorium okręgu konsularnego po reorganizacji, wiz jest wydawanych co raz więcej.

Od września 2014 roku firma VFS Global przejęła też przyjmowanie wniosków dotyczących Małego Ruchu Granicznego. Przyjmują takie wnioski we Lwowie i w Użhorodzie – ze względu na położenie tych miast bliżej granicy.

Konsul generalny Jarosław Drozd w swoim wystąpieniu powiedział: „Dla nas i dla mnie osobiście wizy nie są szczęśliwym rozwiązaniem. To jest konsekwencja wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, i mamy nadzieję że dialog Ukrainy z Unią Europejską doprowadzi do zniesienia reżimu wizowego. To by oznaczało też zakończenie współpracy z firmą VFS Global, ale to są dalsze plany. Dzisiaj chcę powiedzieć, że dzięki tej firmie i dobrej z nią współpracy udało nam się sprawnie i o wysokim standardzie obsłużyć setki tysięcy Ukraińców. System outsourcingu był we Lwowie projektem pilotowym, w historii polskiej dyplomacji takiego projektu jeszcze nie było. Udało się go zrealizować, i bardzo pozytywnie go oceniamy. Chcę podziękować tym wszystkim, którzy nam zaufali i którzy umieli skorzystać z tego instrumentu. Jest to też dobre doświadczenie dla wielu innych państw, w tym Ukrainy. Patrząc na polskie doświadczenie w systemie outsourcingu, zdecydowały skorzystać z niego inne państwa i w tych pomieszczeniach, w których my pracujemy z firmą VFS Global, wydawane są już wizy innych krajów. Ostatnio w Użhorodzie na ten system przeszły Czechy, we Lwowie są wydawane bułgarskie i greckie wizy. Obecnie zainteresowały się tym systemem Węgry. To pokazuje że Lwów jest takim miejscem, gdzie w międzynarodowych kontaktach mogą być podejmowane działania sprawdzające nowe rozwiązania”.

Ukraina ostatnio wprowadziła cztery nowe typy paszportów, w tym biometryczny, więc obywateli Ukrainy interesują zmiany z tym związane, dlatego pytania dziennikarzy na ten temat były najbardziej aktualne. Konsul generalny Jarosław Drozd zapowiedział, że przypuszczalnie od połowy roku 2015 będą również wydawane biometryczne wizy Schengen, dla których skanowane będą wszystkie 10 palców wnioskodawcy. Taka procedura nie będzie dotyczyła wnioskodawców ubiegających się o wizy krajowe.

Alina Wozijan

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X