Rozpoczęcie roku akademickiego w PWSW w Przemyślu

– Nazwa naszej uczelni podkreśla jeden z głównych elementów jej misji – otwarcie na kontakty i współpracę z regionem Europy Wschodniej, a w szczególności z Polakami na Ukrainie i Ukraińcami – powiedział podczas otwarcia piętnastej inauguracji roku akademickiego dr Paweł Trefler, nowy rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

Uroczystości, które odbyły się 4 października, tradycyjnie rozpoczęły się mszą św. w Bazylice Archikatedralnej pod przewodnictwem ks. abp. Józefa Michalika w intencji wykładowców i studentów uczelni. W homilii arcybiskup przemyski zaznaczył, że ważne jest żeby uczelnia nie tylko nauczała studentów, a przede wszystkim wychowywała młodych ludzi, by stawali się świadomymi obywatelami.

Kolejna część inauguracji odbyła się już w auli uczelnianej PWSW. Studentów, wykładowców, pracowników, gości z Rady Miejskiej Przemyśla, Bieszczadzkiego oddziału Straży Granicznej, Izby Celnej oraz innych placówek w Przemyślu powitał rektor dr Paweł Trefler.

{youtube}AvENWUukHck{/youtube}

Na rozpoczęciu roku akademickiego byli także obecni prof. Władysław Strutyński z Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fedkowycza w Czerniowcach, prezes Towarzystwa Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza, delegacja nauczycieli ze Zbaraża, Teresa Teterycz, dyrektor średniej szkoły nr 3 z polskim językiem nauczania w Mościskach, Tatiana Bojko, prezes Centrum Kulturalno-Oświatowego im. Kornela Makuszyńskiego w Stryju.

W swoim wystąpieniu rektor PWSW zaznaczył, że z około tysiąca studentów trzynastu kierunków 30 proc. stanowią studenci z Ukrainy. – Chciałbym, żeby ta uczelnia nie była tylko miejscem kształcenia studentów, żeby była impulsem do rozwoju trudnych stosunków polsko-ukraińskich, a także samego Przemyśla i Ziemi Przemyskiej – dodał.

Dr Paweł Trefler również zapowiedział, że „liczy na zainteresowanie i wsparcie władz centralnych”, aby przy PWSW powstało Centrum Dialogu Polsko-Ukraińskiego, które „będzie miejscem debat naukowych, prac badawczych historyków polskich i ukraińskich oraz wymiany młodzieżowej, by pamiętając o historii budować dobrosąsiedzkie relacje”.

Jednym z głównych punktów uroczystości była immatrykulacja studentów I roku, której dokonał rektor dr Paweł Trefler. Przedstawiciel każdego z trzynastu kierunków otrzymał indeks oraz został uroczyście pasowany na studenta Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej.

Wykład inauguracyjny „Geopolityka Europy Środkowo-Wschodniej” wygłosił prof. dr hab. Krzysztof Szczerski, Sekretarz Stanu Kancelarii Prezydenta RP.

– My musimy popierać takie uczelnie, bo są kluczem, żeby Polska mogła utrzymać markę kraju rozumiejącego region Europy Środkowo-Wschodniej i potrafiącego także oddziaływać na ten region, żeby on dalej szedł drogą euroatlantyckiej integracji. Musimy rozszerzać obszar bezpieczeństwa, współpracy i rozwoju dalej na Wschód – podsumował prof. Krzysztof Szczerski.

Uroczystości inauguracyjne zakończyły się wspólnym odśpiewaniem hymnu „Gaudeamus igitur”.

Eugeniusz Sało

Obejrzyj galerie zdjęć: Rozpoczęcie roku akademickiego w PWSW w Przemyślu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X