Rodzinne misterium

Rodzinne misterium

Dobiega końca okres spotkań opłatkowych. Już stało się tradycją, że jednym z ostatnich opłatków jest spotkanie lwowskiej Rodziny Rodzin. Jest ku temu kilka przyczyn, bo muszą znaleźć wolną chwilę na przyjazd do Lwowa rodziny z Mościsk, Połupanówki w woj. Tarnopolskim, a również osoby związane z lwowską Rodzina Rodzin z Warszawy. Jest to można określić jako zjazd rodzinny, dlatego, że wszyscy czują się tu jak wielka jedna rodzina, znają się i spotykają kilka razy do roku od prawie 20 lat.

W tym roku miejscem spotkania opłatkowego była parafia św. Antoniego we Lwowie. Kościół wypełniony był do ostatniego miejsca. Oprócz członków RR na spotkanie przybył konsul generalny RP we Lwowie Jarosław Drozd z małżonką w towarzystwie konsuli i pracowników Konsulatu. Przybyli też prezesi organizacji polskich we Lwowie Emil Legowicz, Marek Horbań i inni. Mszę celebrował bp Leon Mały w towarzystwie księży z parafii, z których przybyły grupy RR. Witając zebranych proboszcz parafii św. Antoniego ks. Władysław Lizun podkreślił: „Spotkanie w tym gronie w Roku Wiary ma symbolizować miłość w naszych rodzinach, bo w tym białym opłatku ukryty jest Chrystus, który jest miłością. Nasze rodziny są miejscem, gdzie szanuje się nasze tradycje, co daje to, że nasze rodziny są silne Bogiem – jak mówił kard. Wyszyński, a wzorem dla nas powinna zawsze być Święta Rodzina.”

 

Zespół „Niebo do wynajęcia” ze Strzałkowic (Fot. Krzysztof Szymański)Po nabożeństwie głos zabrał konsul generalny RP Jarosław Drozd, który podkreślił, że już po raz drugi jest na takiej uroczystości, która jest samą radością. „Rodzina to jest zawsze bardzo ważna instytucja. Rodzina i wiara to jest ten fundament tego wszystkiego co jest związane z Polską i naszym narodowym rozwojem. Przed 150 laty ze Lwowa do powstania szła młodzież i to rodzina kierowała ich na drogę patriotyzmu i wiary. Składam podziękowania wszystkim, którzy przyczyniają się do działania Rodziny Rodzin we Lwowie i wspierają na swój sposób te działania”.

Uświetnił artystycznie to spotkanie zespół „Niebo do wynajęcia” ze Strzałkowic, dając krótki koncert kolęd. Swoje programy artystyczne przygotowały też dzieci grup RR ze Lwowa. Mościsk i Połupanówki.

Następnie nastąpiło dzielenie się opłatkiem i składanie sobie nawzajem życzeń. Choć atmosfera panująca w kościele była ciepła, rodzinna, to wszyscy z chęcią poszli na plebanię na gorący i słodki poczęstunek.

Krzysztof Szymański
Tekst ukazał się w nr 2 (174) 29 stycznia – 11 lutego 2013

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X