Przyjazna granica

Przyjazna granica

Od początku 2012 roku na terenie działania oddziałów Służb Granicznych Ukrainy – lwowskiego i mościskiego, ukraińsko-polską granicę przekroczyło ponad 3,7 mln osób i około 1,3 mln samochodów.

W wyniku działań Służb Granicznych zostało zatrzymanych 514 osób, które naruszały zasady przekroczenia granicy. Zatrzymano 330 osób, próbujących nielegalnie przekroczyć granicę. Z roku na rok takie wykroczenia wykazują tendencję spadkową. Jednak główną drogą zorganizowanego nielegalnego przekraczania granicy nadal pozostaje odcinek granicy ukraińsko-słowackiej.

W tym okresie Służby Graniczne Ukrainy wyjawiły 5 sfałszowanych paszportów, 16 wypadków przekraczania granicy na podstawie dokumentów innych osób, 81 nieaktualnych dokumentów i 21 dokumentów z technicznymi uszkodzeniami. W wyniku działań antyprzemytniczych, skonfiskowano nielegalnie przewożone towary na sumę ponad 5 mln hrywien. Udaremniono 14 przypadków nielegalnego przewozu broni i 619 sztuk różnorodnej amunicji. W wyniku działań na granicy, zatrzymano 126 samochodów, co do których istniało podejrzenie że zostały ukradzione.

Działania te były możliwe dzięki nowej organizacji pracy i dowodzenia Służbami Granicznymi na tych odcinkach ukraińsko-polskiej granicy i organizacji wspólnych działań służb obu krajów. Szczególnym wyzwaniem jest organizacja sprawnego przekroczenia granicy w okresie rozgrywek EURO 2012, a doświadczenia z przeprowadzonych symulacji, szkoleń i działań stały się dobrym doświadczeniem dla Służb Granicznych całej Ukrainy.

W tym celu określono główne priorytety, którymi są: przeciwdziałanie nielegalnej migracji, zapobieganie handlu ludźmi, przeciwdziałanie przewozowi przez granicę materiałów wybuchowych, broni, amunicji i narkotyków.

Fot. archiwum Służb Granicznych UkrainyZasadą działania służb granicznych powinno być: minimalizacja procedur kontrolnych, maksymalne skrócenie czasu kontroli i pierwszeństwo dla kibiców, jadących na EURO 2012. W tym celu personel służb granicznych powinien działać wyłącznie w ramach obowiązującego prawa, zachowywać się grzecznie i przyjaźnie oraz wykazać się znajomością języków obcych.

W celu stworzenia komfortowych warunków dla podróżnych, na wszystkich punktach przekraczania granicy polsko-ukraińskiej, umieszczono dostępną i przejrzystą informację oraz dokonano automatyzacji procedur i ich uproszczenia, w celu zminimalizowania potrzeby kontaktu z personelem tych punktów.

W tym celu, dla obywateli Ukrainy, którzy często podróżują za granicę, zostały wprowadzone elektroniczne karty przekroczenia granicy. Dają one możliwość dwukrotnego skrócenia czasu przekraczania granicy. Jeżeli ta forma okaże się efektywną, zostanie to wprowadzone na całym terenie Ukrainy. Jest to etap przejściowy przed wprowadzeniem paszportów z danymi biometrycznymi.

Przy ochronie granicy, ukraińskie Służby Graniczne ściśle współpracują ze swymi polskimi kolegami, koordynują działania, tworzą jednolitą przestrzeń informacyjną i analityczną, a także stosują takie same wymagania, co do przygotowania personelu. W ramach tych działań prowadzone jest wspólne patrolowanie granicy oraz wspólne działania na lotniskach w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu. Prowadzona jest też wymiana personelu w punktach przekraczania granicy.

Służby Graniczne Polski i Ukrainy od dawna przygotowują się do zbliżających się rozgrywek EURO 2012. W tym celu przygotowywane są wspólne akcje, treningi i szkolenia mające na celu: z jednej strony maksymalne uproszczenie procedury przekraczania granicy dla kibiców jadących na mecze na Ukrainę czy do Polski, a z drugiej strony aktywne przeciwdziałanie wszelkim przejawom zjawisku ponadgranicznej i ponadnarodowej przestępczości zorganizowanej oraz chuligaństwu kibiców.

W czasie rozgrywek musi być zachowana rytmiczność pracy granicy, a jednocześnie, dla organizatorów i uczestników rozgrywek, zostaną maksymalnie uproszczone procedury przekraczania granicy. Ma temu służyć również sieć punktów informacyjnych, powstająca po obu stronach granicy.

Z materiałów informacyjnych Służb Granicznych Ukrainy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X