Przekazanie sprzętu medycznego

Przekazanie sprzętu medycznego

„Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten, kto daje” – mówił bł. Jan Paweł II. Fundacja „Dajmy Nadzieję” zakupiła i przekazała sprzęt medyczny dla dzieci z wadami wrodzonymi. Pieniądze pozyskano podczas świątecznego jarmarku dobroczynnego 8 grudnia 2012 roku, zorganizowanego przez Lwowski Klub Dyplomatów. Zebrano wówczas ponad 126 tys. hrywien.

Wózek inwalidzki Rehab Buggy otrzymała 9-letnia Zofia, która choruje na miastenię niezróżnicowaną, a 11-letni Witalij z organicznym uszkodzeniem ośrodka układu nerwowego – koncentrator tlenu Bitmos OXY 6000. Pozostałe koszty zostały przeznaczone na zakup medykamentów i innych środków.

Fundacja „Dajmy Nadzieję” stale opiekuje się dziesięciorgiem dziećmi w wieku od 2 do 12 lat, a także organizuje szkolenia terapeutyczne i spotkania dla starszych dzieci. Problemem jest jednak brak dużego pomieszczenia do częstszych spotkań i przechowywania rzeczy, które przekazują dzieciom.

– Jeden z naszych projektów polega na spotkaniach z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie, które przychodzą na warsztaty terapii zajęciowej. Telewizja „POLwowsku” zorganizowała dla nas w lutym akcję charytatywną i zebrane pieniądze wykorzystaliśmy na potrzeby dzieci – powiedziała prezes fundacji „Dajmy Nadzieję” Irena Hałamaj.

Fundacja współpracuje z Dortmundzko-Wrocławską Fundacją im. Świętej Jadwigi we Wrocławiu, która organizuje staże i praktyki zawodowe dla młodzieży. W planach ma nawiązanie kontaktów z ukraińskimi fundacjami, które zajmują się dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie.

Eugeniusz Sało

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X