Projekt informacyjny „Chluba miasta”

Projekt „Chluba miasta” został zapoczątkowany przez organizację społeczną „KontrFors” w czerwcu 2017 roku i ma na celu popularyzację wiedzy o mieszkańcach Lwowa różnych narodowości, którzy swoimi osiągnięciami rozsławili nasze miasto.

Jednym z zadań organizacji „KontrFors” jest szerzenie działalności oświatowej w celu wzbudzenia w obywatelach Ukrainy uczucia dumy z osiągnięć kulturowych.

Projekt rozwija się w kilku kierunkach, pierwszy realizowany jest wspólnie z wydziałem promocji Rady miasta. Co miesiąc na planszach reklamowych umieszczana jest informacja o wybitnych osobistościach, stworzona w autorskiej technice graficznej przez artystkę plastyka Ewę Hrynyk. Drugi etap realizowany jest w sieci FB. Kilka razy w miesiącu prezentowane są tu makiety ilustratorki Diany Tkaczenko. Trzeci i czwarty etapy odbędą się w marcu i będą to makiety „Chluba Ziemi Lwowskiej” oraz cykl prelekcji o tematyce „Chluba miasta”. Nad cyklem „Chluba Ziemi Lwowskiej” pracuje grafik Wiktoria Proc. Natomiast na cykl prelekcji złożą się wykłady o życiu i działalności: skrzypka Karola Lipińskiego, poety Bogdana Igora Antonycza, matematyka Stefana Banacha, artystki plastyka Ołeny Kulczyckiej, architekta Karola Boublika i rzeźbiarza Jana Pinzla.

Pierwszy wykład przygotowała prof. Konserwatorium Lwowskiego Lubow Kijanowska – poświęcony był Karolowi Lipińskiemu i jego oddziaływaniu na lwowską kulturę muzyczną. Wykład został wygłoszony 3 marca w Muzeum Salomei Kruszelnickiej.

Mieszkańcy miasta mieli okazję zapoznać się na planszach reklamowych z podobizną Kazimierza Twardowskiego, filozofa i psychologa. Urodził się 20 października 1866 roku w Wiedniu. Był uczniem Franza Brentano, praojca fenomenologii, pod jego okiem obronił w 1892 roku w Wiedniu pracę doktorską na temat „Idea i percepcja u Kartezjusza. Badania gnoseologiczne”. W 1894 został docentem Uniwersytetu Wiedeńskiego po habilitacji pracy „O treści i przedmiocie przedstawień. Badania psychologiczne”. W następnym roku przyjechał do Lwowa, gdzie mieszkał jego kuzyn, abp Bolesław Twardowski, i rozpoczął tu działalność dydaktyczną. Do 1930 roku Kazimierz Twardowski był kierownikiem katedry filozofii na Uniwersytecie Jana Kazimierza. W latach 1914-1917 był rektorem tej uczelni.

Kazimierz Twardowski jest twórcą polskiej filozofii. Jako mistrz porównywalnej interpretacji, badał filozofię metodami naukowymi. W 1904 roku zakłada Polskie Towarzystwo Filozoficzne, a od 1911 redaguje pismo naukowe „Ruch filozoficzny”, drugi po „Przeglądzie filozoficznym” specjalistyczny periodyk w Polsce.

Twardowski uważał, że psychologia jest najważniejszą dyscypliną filozoficzną. Zapoczątkował pierwsze studia nad psychologią eksperymentalną i organizował w latach 1907-1908 pierwsze w Polsce laboratorium psychologiczne. Swoje lekcje profesor często prowadził w sali Filharmonii Lwowskiej, bo aule uniwersyteckie nie mieściły chętnych słuchaczy. Kazimierz Twardowski był nieprześcignionym pedagogiem, który zmuszał studentów do myślenia, ale nie narzucał im swoich tez. Możliwe, że dzięki temu właśnie wychował około trzydziestu profesorów w różnych dziedzinach nauk.

Kazimierz Twardowski zmarł we Lwowie 11 lutego 1938 roku i pochowany jest na Cmentarzu Łyczakowskim na polu 27.

Anna Korżewa
Tekst ukazał się w nr 5 (297) 13-26 marca 2018

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X