Prof. Igor Iliushyn laureatem Nagrody im. Iwana Wyhowskiego

Prof. Igor Iliushyn laureatem Nagrody im. Iwana Wyhowskiego

Ukraiński historyk – prof. Igor Iliushyn został laureatem V Nagrody im. Iwana Wyhowskiego. Doceniono go za badania dot. relacji polsko-ukraińskich w XX wieku. Swoją postawą badawczą laureat wyznacza najlepsze wzorce – ocenił prezydent Andrzej Duda, w liście odczytanym podczas uroczystości.

Nagrodę wręczono we wtorek w Warszawie.

Celem Nagrody im. Iwana Wyhowskiego, pod honorowym patronatem prezydenta RP, jest honorowanie zasług obywateli Ukrainy w rozwoju nauki, kultury i życia publicznego, w kształtowaniu i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie oraz budowaniu demokratycznej Ukrainy – skierowanej ku Europie, uwzględniającej najlepsze tradycje dawnej Rzeczypospolitej oraz historyczne, współczesne i przyszłe związki Ukrainy z Polską i Europą.

Laureatem tegorocznej Nagrody został prof. Igor Iliushyn – historyk zajmujący się tematem relacji polsko-ukraińskich w okresie międzywojennym, II wojny światowej oraz pierwszych lat po jej zakończeniu.

„Bogaty dorobek Pana Profesora w tej dziedzinie zasługuje na wielkie uznanie” – podkreślił prezydent Andrzej Duda w liście skierowanym do uczestników uroczystości i odczytanym podczas ceremonii. „Z punktu widzenia polskiego odbiorcy szczególne zainteresowanie wzbudzają zwłaszcza te publikacje, które dotykają najboleśniejszego wątku w historii stosunków polsko-ukraińskich, jakim jest tragedia wołyńska. Pragnę wyrazić Panu Profesorowi głęboki szacunek i podziękowanie za to, że swoją postawą badawczą wyznacza najlepsze wzorce nie tylko działalności naukowej, ale również polsko-ukraińskiego dialogu, otwartości w dyskusji nad wrażliwymi zagadnieniami i wspólnego, konsekwentnego odkrywania prawdy historycznej. Jest ogromnie wymowne, że dzisiejszy Laureat Nagrody im. Iwana Wyhowskiego znajduje się wśród prestiżowego grona wyróżnionych Nagrodą Kapituły Pojednania Polsko-Ukraińskiego” – napisał prezydent Andrzej Duda.

Dyrektor Jan Malicki i prof. Igor Iliushyn (Fot. studium.uw.edu.pl)

Prezydent określił Nagrodę im. Iwana Wyhowskiego, jako „ważny symbol bliskości i solidarności między Polską a Ukrainą, między Polakami a Ukraińcami”. „Jednocześnie bardzo istotny jest jej ogromnie prestiżowy wydźwięk – stanowi ona bowiem wyraz uznania ze strony polskiej elity intelektualnej, środowisk czołowych polskich uczelni. To gest przyjaźnie wyciągniętej dłoni do naszych ukraińskich sąsiadów, podkreślenie wspólnoty losu w tej części Europy i zaproszenie, aby razem budować pomyślność naszych narodów i całego regionu” – czytamy w liście.

„Z punktu widzenia polskiego odbiorcy szczególne zainteresowanie wzbudzają zwłaszcza te publikacje, które dotykają najboleśniejszego wątku w historii stosunków polsko-ukraińskich, jakim jest tragedia wołyńska. Pragnę wyrazić Panu Profesorowi głęboki szacunek i podziękowanie za to, że swoją postawą badawczą wyznacza najlepsze wzorce nie tylko działalności naukowej, ale również polsko-ukraińskiego dialogu, otwartości w dyskusji nad wrażliwymi zagadnieniami i wspólnego, konsekwentnego odkrywania prawdy historycznej” – podziękował prezydent RP.

Jak przypomniał prezydent, patronem nagrody jest hetman kozacki Iwan Wyhowski: współtwórca unii hadziackiej oraz przywódca kozacko-polsko-tatarskich wojsk w zwycięskiej bitwie przeciw armii moskiewskiej pod Konotopem.

„Był on zwolennikiem porozumienia naszych narodów i utworzenia wspólnego organizmu politycznego – Rzeczypospolitej, w której na równych prawach mogliby realizować swoje interesy i aspiracje Polacy, Litwini i Rusini. Choć historia nie dała szansy trwałego urzeczywistnienia tego śmiałego projektu, to jednak może być on dla nas zachętą, by w odwołaniu do najlepszych wątków wspólnej przeszłości wyprowadzać inicjatywy służące przyszłości. Polska z nadzieją i wielką życzliwością odbiera te wszystkie procesy zachodzące na niepodległej Ukrainie, które umacniają ukraińską demokrację, społeczeństwo obywatelskie i wybór proeuropejskiej drogi” – podkreślił prezydent Duda.

„Dla budowania pomyślnej przyszłości wielkie znaczenie ma to, że Nagroda im. Iwana Wyhowskiego integruje środowiska naukowe i intelektualne obu naszych krajów. Niesie ona ważne przesłanie, że najlepsze rezultaty w rozwijaniu polsko-ukraińskiego partnerstwa odniesiemy, opierając się na takich wartościach jak prawda, dialog przepełniony wzajemną uwagą i szacunkiem oraz śmiałość w wytyczaniu nowych horyzontów” – czytamy w prezydenckim liście.

Laureat nagrody głównej będzie miał możliwość odbycia rocznego pobytu naukowego na kolejno odwiedzanych sześciu polskich uniwersytetach.

Oprócz nagrody głównej, we wtorek ogłoszono również nazwiska sześciu osób, które będą miały możliwość odbycia 4-miesięcznego pobytu badawczego na dwóch polskich uniwersytetach. Z pełną listą laureatów staży można zapoznać się na stronie UW: http://studium.uw.edu.pl/nagroda-im-iwana-wyhowskiego-wreczona/. (PAP)

Źródło: Katarzyna Florencka/ dzieje.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X