Prezentacja śpiewnika kresowego w Katedrze Lwowskiej fot. Aleksander Kuśnierz / Nowy Kurier Galicyjski

Prezentacja śpiewnika kresowego w Katedrze Lwowskiej

W ostatnią sobotę stycznia w katedrze lwowskiej odbyła się prezentacja śpiewnika „Śliczna Panienka Jezusa zrodziła. Kolędowanie kresowe”, który powstał dzięki inicjatywie miejscowych Polaków Andrzeja i Edwarda Kuc oraz Edwarda Sosulskiego.

Jest to zbiór regionalnych kolęd i pastorałek, śpiewanych w świątyniach na Kresach, a w czasach prześladowań religijnych zachowano tradycje kolędowania chodząc od domu do domu. W szczególny sposób odnosi się to do pogranicza polsko-ukraińskiego, czyli ziemi przemyskiej oraz obszaru sięgającego od Mościsk do samego Lwowa. Śpiewy te przekazywane były od pokolenia na pokolenia przez mieszkających na tych terenach Polaków.

– Ten śpiewnik, to jest historia tych terenów, żeby ona nie zanikła – stworzyliśmy ten śpiewnik, żeby przekazać następnym pokoleniom. Żeby mogli czerpać z tego co śpiewali nasi dziadkowie, babcie. I żeby ta ciągłość przedłużała się i mam nadzieje, że ta tradycja śpiewania kolęd znów powróci na tereny kresowe. W tym śpiewniku jest dużo kolęd i pastorałek, które nie wszyscy nawet w Mościskach pamiętają – powiedział Edward Sosulski, jeden z inicjatorów powstania śpiewnika. – W rodzinie każdego roku w okresie świątecznym śpiewano te pastorałki, wiele lat je słuchałem i od dawna marzenie miałem, żeby okazał się śpiewnik, który przekaże następnym pokoleniom tę wspaniałość naszej polskiej kolędy – dodał.

Według przedstawicieli polskiego konsulatu we Lwowie powstanie śpiewnika to cenna inicjatywa, która służy pielęgnowaniu tradycji i tożsamości narodowej. – Dzisiejsze wydarzenie było bardzo wzruszające, jest nam bardzo milo, że Konsulat Generalny jest współpartnerem wydania śpiewnika kresowego. Cieszymy się, że aktywnie uczestniczycie w życiu Polski tutaj i krzewicie polskość i podtrzymujecie – powiedziała Anna Grzybowska, wicekonsul RP we Lwowie.

Na takim spotkaniu nie mogło zabraknąć wspólnego kolędowania. Całość uświetnił występ kapeli „Lwowska Fala”. W jej wykonaniu zabrzmiały dawne kolędy i pastorałki ze śpiewnika kresowego. A rodzynką było wspólne wykonanie z abp. Mieczysławem Mokrzyckim ulubionej przez św. Jana Pawła II kolędy, „Pastuszkowie, hej”.

– Mamy wiele kolęd napisanych przez naszych rodaków, przez które wyrażają nasza wielka miłość i wdzięczność Panu Bogu. Cieszę się, że powstał śpiewnik regionalny kolęd z rejonu Mościckiego, dziękuję wszystkim, którzy do tego się przyczynili – powiedział arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. – Święty Jan Paweł II zawsze widział w kolędach głęboka treść biblijna i teologiczna, kolędy nie raz cytował w swoich homiliach. Kolędy pomagają nam się modlić. Niech kolędowanie napełnia wasze serca radością i pokojem – dodał.

Na prezentacje przyszło dużo miejscowych Polaków, dla których ważne jest kontynuowanie dawnych tradycji bożonarodzeniowych, którzy ze wzruszeniem i zachwytem słuchali wspaniałych kolęd.

– To jest bardzo ważne dla nas, dlatego że to jest kolęda ziemi kresów, ziemi Mościckiej, kolęda, którą zachowali dla nas przodkowie i teraz to przekazuję się dalej. To jest dusza narodu, dusza ludzi, a duszy nie da się zgubić ani wojną, ani prześladowaniami, niczym. Dusza będzie żyć, póki śpiewa się kolęda. Dziękuję za śpiewnik, dobrze, żeby się nie przerywało tradycji, bo to jest siła i jest moc, której nie można zadusić i ją należy pokazywać – powiedziała Larysa Dubrawska, członkini chóru katedry lwowskiej

Pomysłodawcy powstania obecnego wydania już planują wydanie kolejnego śpiewnika.

– Następny śpiewnik, który planujemy wydać, to będzie kantyczka parafialna, gdzie starsze osoby przypomną, co było w ich młodzieńczych latach, co było pustynią w latach prześladowań, ale pustynią na, zewnątrz, ale nie wewnątrz i dla pokoleń przyszłych, czyli dla młodszych. Wznowienie tej tradycji, czas ostatni nastał, żeby to teraz zrobić, bo pójdzie w niepamięć – powiedział Edward Kuc, organista i kierownik muzyczny chóru „Echo”.

Po spotkaniu można było nabyć premierowe egzemplarze śpiewnika i jeszcze wspólnie pokolędować.

Wydanie śpiewnika zostało zrealizowane dzięki wsparciu Konsulatu RP we Lwowie i wydane przez Wydawnictwo Świętego Pawła.

Julia Bert

X