Porządkowanie grobów zapomnianych Orląt Lwowskich

Porządkowanie grobów zapomnianych Orląt Lwowskich

12 października br. na Cmentarzu Janowskim we Lwowie odbyła się akcja porządkowania kwatery polskich żołnierzy poległych w obronie Lwowa i Kresów Wschodnich. Organizatorami przedsięwzięcia byli Konsulat Generalny RP we Lwowie, Stowarzyszenie Rodzina Rodzin oraz Polskie Towarzystwo Opieki nad Grobami Wojskowymi.

Akcja porządkowania grobów zapomnianych bohaterów zgromadziła polską społeczność Lwowa już po raz drugi. Inicjatorkami akcji są konsul RP we Lwowie Alfa Hermańska oraz prezes Stowarzyszenia Rodzina Rodzin Lwowa Halina Wencak. Prace wolontariuszy na Cmentarzu Janowskim pozwalają ocalić od zapomnienia i całkowitej dewastacji mogiły polskich lotników z lat 30. XX w. oraz polskich żołnierzy poległych w obronie Lwowa w latach 1918-1920.

Na Cmentarzu Janowskim znajduje się drugi polski cmentarz wojskowy we Lwowie. Zaniedbany cmentarz odwiedzają najczęściej goście z Polski (do prac porządkowych przyjeżdżają m.in. harcerze z Kluczborka koło Opola i uczniowie szkół krakowskich). Niestety, polska społeczność Lwowa odwiedza go coraz rzadziej. Ocalałe groby porastają chwastami, znikają napisy. Starają się temu zaradzić uczestnicy akcji. W wigilię Dnia Zadusznego gromadzą się wraz z rodzinami, aby uporządkować groby i zapalić światełko pamięci.

Konsulowie RP we Lwowie Alfa Hermańska i Łucjan Karpiński wraz z pracownikami konsulatu, członkowie Stowarzyszenia Rodzina Rodzin, członkowie Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi, uczniowie 6 klasy szkoły nr 10 im. Marii Magdaleny we Lwowie, dziennikarze Radia Lwów, Kuriera Galicyjskiego, Polskiego Radia Rzeszów oraz Polskiego Radia Katowice.

Renata Bazylewa
Tekst ukazał się w nr 20 (192), 29 października – 14 listopada 2013

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X