Poranna kawa poetycka

W Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie) odbyło się spotkanie w ramach projektu „Poranek literacki”.

W sobotę, 18 kwietnia o 9 rano, w kawiarence CKPiDE absolwenci kursów języka polskiego, prowadzonych w Centrum w ciągu ostatnich pięciu miesięcy, rozmawiali o literaturze polskiej.

Podzieleni na małe grupy uczestnicy najpierw wybierali dzieła do omawiania: współczesną poezję polską dostępną w bibliotece Centrum. W określonym czasie, słuchacze kursu, uczestnicy poranków spotykają się i opowiadają przygotowaną informację o autorze, recytują i czytają poezje. Bez udziału lektora uczestnicy sami opracowują i określają program spotkania. Spotkanie odbywa się przy porannej kawie i ciastkach.

Wczesny weekendowy poranek poetycki w CKPiDE udał się wspaniale. Panowała miła atmosfera poetycka, grała muzyka. Uczestnicy nabierając odwagi recytowali wiersze i czytali poezję po polsku. Zabrzmiały wiersze Andrzeja Chrąściela, Joanny Klaczyńskiej, Anny Marii Musz, Stefana Jurkowskiego, Andrzeja Grabowskiego.

Dyrektor CKPiDE Maria Osidacz ma nadzieję, że takie spotkania będą się odbywać regularnie i zaowocują głębszym poznaniem języka oraz literatury polskiej wśród chętnych.

Źródło: CKPiDE
Tekst ukazał się w nr 8 (228) za 30 kwietnia – 14 maja 2015

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X