Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza w Iwano-Frankiwsku

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza w Iwano-Frankiwsku

O otwarciu nowego przedstawicielstwa PUIG poinformował w trakcie spotkania z przewodniczącym Obwodowej Administracji Państwowej w Iwano-Frankiwsku Mychajłem Wyszywaniukiem prezes Izby Jacek Piechota.

– Otwarcie przedstawicielstwa to efekt umowy o współpracy, podpisanej rok temu z obwodową administracją państwową – podkreślił Jacek Piechota – Przedstawicielstwo zostanie otwarte w szczególnym dla polsko-ukraińskiej współpracy czasie – po którym, mam nadzieję, nastąpi podpisanie przez Ukrainę Umowy o Stowarzyszeniu z Unią Europejską.

Jak podkreślił wiceprzewodniczący PUIG Oleg Dubisz, przedstawicielstwo będzie wspierać przyciąganie inwestycji w rozwój turystycznego potencjału Przykarpacia, rozwiązywanie problemów ekologicznych, służyć wsparciem w wypracowywaniu międzynarodowych umów dotyczących zatrudnienia Ukraińców na terytorium Polski.

Przewodniczący obwodowej administracji Mychajło Wyszywaniuk wyraził nadzieję, że przedstawicielstwo PUIG będzie swego rodzaju „sztabem relacji polsko-ukraińskich”. Na spotkaniu podkreślano, że podstawowym celem działalności przedstawicielstwa ma być wdrożenie i realizacja programu stałego rozwoju Karpat.

– Plan rozwoju regionu zawiera i łączy cały szereg kwestii ekonomicznych, ekologicznych, społecznych, instytucjonalnych, informacyjnych – zaznaczył Mychajło Wyszywaniuk – to właśnie powinno stać się podstawą naszej działalności.

Info:
PUIG – działa od 1992 roku. Łączy interesy ponad 200 firm i przedsiębiorstw z Polski i Ukrainy. Instytucja działa pod patronatem znanych polityków i biznesmenów, organizuje misje gospodarcze, szkolenia i kursy, seminaria i konferencje, profesjonalną obsługę wystaw i ekspozycji, wspiera działalność przedsiębiorstw przy poszukiwaniu partnerów, sprzyja współpracy ambasad obu państw z władzami i organami samorządowymi.

Jacek Piechota i Oleg Dubisz wzięli udział w VI polsko-ukraińskim spotkaniu „Polska i Ukraina przed wyzwaniami XXI wieku”, które odbyło się 20 – 22 września 2013 r. w Jaremczu i zostało zorganizowane przez Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku i redakcję gazety „Kurier Galicyjski”.

Informacja Obwodowej Administracji Państwowej w Iwano-Frankiwsku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X