Polskie inwestycje na Przykarpaciu (Fot. Julia Bojeczko)

Polskie inwestycje na Przykarpaciu

„Solidarność głównym motorem zmian w Polsce. Aby pomóc innym państwom w imię solidarności, organizujemy projekt «Szkoła pozyskania inwestycji dla zachodnioukraińskich samorządów»” – twierdzi Jacek Kwiatkowski, dyrektor działu programów i projektów Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji.

W hotelu „Stanisławów” 24 czerwca odbył się pierwszy etap projektu, finansowany przez MSZ RP – okrągły stół z przedstawicielami lokalnych samorządów, spółek zagranicznych, organizacji eksperckich i dziennikarzy. Kołomyja, Kałusz, Nadwórna, Dolina, Bursztyn itd. Dziesięć przykarpackich miasteczek mają możliwość rozwijać inwestycje i otrzymać pomoc specjalistów z Polski. W ramach polskiej inicjatywy odbędą się szkolenia urzędników lokalnych samorządów, szkolenia dotyczące tworzenia ofert dla spółek zagranicznych, poszukiwania inwestorów i pozyskiwania kapitału zagranicznego dla rozwoju regionu.Projekt jest pilotowany przez FRDL MISTiA z Krakowa. Na terenie obwodu iwanofrankiwskiego partnerem Instytutu jest Społeczne centrum „Biznesowe inicjatywy”.

– Pozyskanie inwestycji też jest sztuką. Potrzebna jest do tego określona wiedza. Gdy nie wiemy, jakie inwestycje chcemy przyciągnąć, to mogą przyjechać do nas spółki, które mogą nam tylko zaszkodzić, zniszczyć środowisko – mówi ekspert Centrum Gałyna Wasilczenko.

Koordynator projektu, Wojciech Odzimek, przedstawił zasady projektu: trwać będzie on dwa lata. W tym okresie na podstawie konkursu wytypowanych zostanie 10 miast obwodów iwanofrankiwskiego i lwowskiego, gdzie ilość mieszkańców waha się od 10 do 50 tysięcy. Typowanie miast odbędzie się w lipcu – sierpniu 2014 roku. Podstawowymi kryteriami jest potencjał kadrowy i chęć współpracy. Jacek Kwiatkowski dopełnił wypowiedź kolegi, że do „Szkoły pozyskanie inwestycji” możliwe jest włączenie większej ilości miast, jeżeli będzie zainteresowanie tym projektem.

Na uczestników projektu oczekują liczne treningi, seminaria, wizyty, staże. Zostaną nawiązane kontakty w sferze gospodarki, ekonomiki pomiędzy ukraińskimi i polskimi miastami. Podsumowaniem „Szkoły pozyskania inwestycji” będzie konferencja, na której zostaną przedstawione wyniki projektu. Doświadczenia Polski, która jest najbardziej atrakcyjną dla inwestorów UE, mogą być cenne dla wszechstronnego rozwoju ekonomiki ukraińskich miast na zachodzie kraju.

Julia Bojeczko
Tekst ukazał się w nr 12 (208) za 3-17 lipca 2014

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X