Polski rząd wspiera budowę nowego przejścia dla pieszych na granicy z Ukrainą

Rząd RP poparł zamiar budowy nowego punktu kontrolnego „Niżankowice – Malhowice” na granicy polsko-ukraińskiej.

Czytamy w odpowiedzi na wniosek do Ministerstwa Spraw Zagranicznych posłów sejmowych Joanny Muchy i Wojciecha Wilka, w sprawie budowy przejścia granicznego Malhowice – Niżankowice i jego przystosowania do odprawy pieszych.

„Ministerstwo Spraw Zagranicznych wspiera wszelkie działania, których celem jest aktywizacja kontaktów między obywatelami RP oraz Ukrainy. Dlatego też Ministerstwo popiera również te inicjatywy, których celem jest zwiększenie przepustowości przejść granicznych – napisał odpowiadający sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jan Dziedziczak.

Według informacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, władzę lokalne przedstawiły program funkcjonalno-użytkowy budowy drogowego przejścia granicznego w Malhowicach, który uwzględnia infrastrukturę dla obsługi ruchu pieszego.

„Kwestia zmiany zakresu ruchu na przejściu Malhowice/Niżankowice, w stosunku do pierwotnego porozumienia międzyrządowego, poprzez uruchomienie pieszego ruchu osobowego, wymaga jeszcze usankcjonowania przez obydwie strony na poziomie wyższym, co zostanie dokonane najprawdopodobniej w ramach porozumienia o otwarciu przejścia w Malhowicach, zgodnie z art. 7 umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Ukrainy w sprawie przejść granicznych (sporządzona 18.05.1992 r.)” – podsumował sekretarz stanu polskiego MSZ.

Źródło: ES/sejm.gov.pl/eurointegration.com.ua

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X