Polski Episkopat solidarny z narodem ukraińskim

Polski Episkopat solidarny z narodem ukraińskim

Wyrazy solidarności w trudnym dla Ukrainy czasie przesłali na ręce Arcybiskupa Większego Światosława i Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego przedstawiciele polskiego Episkopatu.

– Prosimy Boga o mądrość i światło Ducha Świętego, aby dokonujące się wśród trudów przemiany, przebiegały w sposób pokojowy, wolny od napięć, wzajemnej agresji i przelewu krwi – napisali biskupi.

Abp Józef Michalik, abp Stanisław Gądecki i bp Wojciech Polak w imieniu Konferencji Episkopatu Polski przesłali list do Arcybiskupa Większego Światosława, Metropolity Kijowsko-Halickiego Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego i Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, Metropolity Lwowskiego.  Przypomnieli w nim wspólne przesłanie, w którym była mowa m.in. o tym, że „współpraca wolnej Polski z wolną Ukrainą jest niezbędna, by w tej części Europy panował pokój, ludzie cieszyli się wolnością religijną, a prawa człowieka nie były zagrożone”.

– Pragniemy jeszcze raz, w trwającym nadal tak trudnym czasie dla narodu ukraińskiego, ponowić wyrazy naszej braterskiej bliskości i jedności – napisali biskupi.

To już kolejne wyrazy solidarności z Ukrainą ze strony Kościoła w Polsce. Na początku grudnia 2013 r. podobny list przesłał w imieniu biskupów przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Józef Michalik i sekretarz generalny KEP bp Wojciech Polak. W tym czasie wyrazy solidarności przekazali też polscy biskupi greckokatoliccy.

List solidarności z narodem ukraińskim

Warszawa, 23 stycznia 2014 r.

Jego Eminencja,
Arcybiskup Większy Światosław,
Metropolita Kijowsko-Halicki Ukraińskiego
Kościoła Greckokatolickiego

Jego Ekscelencja,
Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki,
Metropolita Lwowski obrz. łac.

Czcigodni Współbracia w posłudze pasterskiej,

Z głęboką troską obserwujemy zmagania bratniego narodu ukraińskiego, które nie mogą być obojętne dla Polski ani dla Polaków żyjących na Ukrainie. Dlatego pragniemy jeszcze raz, w trwającym nadal tak trudnym czasie dla narodu ukraińskiego, ponowić wyrazy naszej braterskiej bliskości i jedności, a także zapewnić o solidarności z wami wszystkich biskupów polskich i naszej modlitwie zanoszonej przed Bogiem.

Za Waszym pośrednictwem wyrażamy też, przede wszystkim rodzinom tragicznie poległych w ostatnich dniach, szczere słowa współczucia z powodu śmierci ich bliskich. Wszystkich polecamy w modlitwie miłosierdziu Bożemu.

Modlitwą obejmujemy również cały naród Ukrainy. Prosimy Boga o mądrość i światło Ducha Świętego, aby dokonujące się wśród trudów przemiany, przebiegały w sposób pokojowy, wolny od napięć, wzajemnej agresji i przelewu krwi, pomni również na to, że rany duchowe leczą się dłużej niż cielesne. Jeszcze raz za naszym wspólnym przesłaniem pragniemy powtórzyć, że „współpraca wolnej Polski z wolną Ukrainą jest niezbędna, by w tej części Europy panował pokój, ludzie cieszyli się wolnością religijną, a prawa człowieka nie były zagrożone”.

Ufamy, że Bóg, Pan dziejów i ludzkiej historii, pozwoli w duchu braterskiej jedności i zgody, podjąć decyzje służące dobru wszystkich mieszkańców Ukrainy, a Kościoły i wspólnoty religijne, głęboko wrażliwe na autentyczne dobro człowieka, będą nadal cieszyły się pełnią praw i obywatelskich swobód potrzebnych dla pełnienia swej misji.

Niech Bóg zachowa nas wszystkich w pokoju i miłości.

Prezydium Konferencji Episkopatu Polski

Źródło: episkopat.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X