Polscy nauczyciele wyrzuceni z Grodna

Małżeństwo Małgorzaty i Tomasza Banaszkiewiczów zostało wyrzucone z Białorusi. Oddział Spraw Wewnętrznych Administracji Rejonu Leninowskiego w Grodnie odmówił nauczycielom prawa do dalszego pobytu na Białorusi.

Polscy nauczyciele Małgorzata i Tomasz Banaszkiewiczowie zostali skierowani do Polskiej Szkoły Społecznej im. Króla Stefana Batorego przy ZPB w Grodnie przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Wcześniej przez rok pracowali we Lwowie, ucząc w Centrum Kulturalno-Oświatowym „Orzeł Biały”.

Tomasz Banaszkiewicz był autorem projektu „Lwowskich Polaków portrety pędzlem i piórem pisane”. Odwiedzał on lwowskich Polaków, zapisywał ich wspomnienia. W projekcie wzięła udział Monika Niezgoda, która namalowała portrety rozmówców Banaszkiewicza. Rezultatem akcji był wernisaż portretów, który odbył się w czerwcu w galerii Własna Strzecha.

Tomasz Banaszkiewicz 28 kwietnia 2019 roku w Lwowskiej Bazylice Archikatedralnej wystąpił w wielkanocnym misterium na podstawie średniowiecznego tekstu Mikołaja z Wilkowiecka „Historia o Chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim”. Państwo Banaszkiewiczowie byli współautorami wzruszającej akademii z okazji Dnia Niepodległości zorganizowanej przy „Orle Białym”.

Państwo Banaszkiewiczowie już kilka razy pracowali za granicą, ucząc na Białorusi (teraz to był ich drugi pobyt), na Łotwie i przez rok we Lwowie. Polscy nauczyciele oczekiwali pasowania swoich wychowanków na uczniów. Wyrzucono ich z Białorusi 27 września, dzień później poinformował o tym portal Znadniemna.pl.

Wojciech Jankowski
Tekst ukazał się w nr 18 (334), 30 września – 14 października 2019

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X