„Polacy nie gęsi, swój język mają” – Mikołaj Rej z Żurawna

„Polacy nie gęsi, swój język mają” – Mikołaj Rej z Żurawna

Tak, tak, proszę szanownych Czytelników. Wbrew temu, czego uczono nas w szkole, ojciec literatury polskiej pochodził wcale nie z Nagłowic, ale z naszego Żurawna nad Dniestrem. I ten fakt pora przywrócić i literaturze, i historii.

Temu właśnie poświęcony jest projekt, rozpoczęty przez Stowarzyszenie Polskich Przedsiębiorców Ziemi Lwowskiej (SPPZL) w roku 2016, a zatytułowany „Żurawno – miasto dziedzictwa historyczno-kulturowego obojga narodów polskiego i ukraińskiego”.

21 października br. w Żurawnie kontynuowano projekt, otwierając sesję naukowo-literacką. Celem projektu jest integracja mieszkańców Ukrainy z obwodu lwowskiego oraz poszerzanie wiedzy o literaturze i historii Polski poprzez promocję wybitnych Polaków: Mikołaja Reja oraz króla Polski Jana III Sobieskiego (historyczne wydarzenie – bitwa pod Żurawnem).

Partnerami SPPLZ w organizacji imprezy byli: Rada Żurawna, szkoła-liceum w Żurawnie, Państwowy szpital w Żurawnie. W sesji wzięło udział około 200 osób, mieszkańców Żurawna, Żydaczowa, Stryja, Lwowa, Borysławia i innych miejscowości. Oddział TKPZL oddział w Żydaczowie reprezentował prezes Stanisław Piasecki, KOC im. K. Makuszyńskiego w Stryju – Irena Ciapko, TKO „Zgoda” w Borysławiu – Eleonora Popowicz, Klub Kobiet przy SPPZL we Lwowie – Danuta Sołowiowa, Klub Kobiet przy KOC im. K. Makuszyńskiego w Stryju – Lilia Kobza, Federację Organizacji Polskich na Ukrainie i czasopismo FOPnU „Nasze Drogi” – Teresa Dutkiewicz, Stowarzyszenie Inicjatywa Kłodzka – Marek Szpak, a Państwową Wyższa Szkołę Wschodnioeuropejską w Przemyślu – prorektor ds. rozwoju dr Sławomir Sołecki i Wasyl Kozar.

Władze lokalne reprezentował przewodniczący Rady Żurawna Wasyl Witer. Obecni byli również dyrektor szpitala w Żurawnie Jarosław Owsianecki i dyrektor szkoły-liceum Irena Cukornyk. Obrady sesji relacjonowali dziennikarze lokalnej gazety.

Sesja rozpoczęła się w Żurawieńskim Domu Kultury. Podczas sesji poruszono następujące tematy: z literatury polskiej pod tytułem „Polacy nie gęsi, swój język mają” (prelegenci: dr Agnieszka Gocal z PWSW w Przemyślu i Krystyna Harwat, studentka polonistyki Uniwersytetu Podkarpackiego w Iwano-Frankiwsku), z historii Polski – Traktat Żurawieński (prelegent Adrian Małyk z Uniwersytetu Podkarpackiego w Iwano-Frankiwsku). Otwarto cykl spotkań literackich pod tytułem „Ojczysty dodaj do ulubionych”, podczas którego młodzież ze Stryja, Żurawna i Lwowa prezentowała wiersze Mikołaja Reja po polsku i ukraińsku.

Zapoczątkowano również akcję Żurawieńskie Pola Nadziei, połączoną z warsztatami robienia żonkili, w której uczestniczyło około 100 osób. Dzięki akcji udało się zebrać 2 000,00 UAH, które zostały przekazane na potrzeby państwowego szpitala w Żurawnie. Żonkilowe Pole Nadziei z kilkudziesięciu sadzonek kwiatów zostało wysadzone przed szpitalem w Żurawnie w obecności władz lokalnych i dyrekcji szpitala. Prezes APPZL Tatiana Bojko i przewodniczący Rady Żurawna Wasyl Witer wystąpili z nową inicjatywą umieszczenia w muzeum krajoznawczym ekspozycji dotyczącej bitwy żurawieńskiej, sylwetki Jana III Sobieskiego i przemysłu alabastrowego, z którego Żurawno słynęło w okresie międzywojennym. W związku z tym, zwracamy się z apelem do osób posiadających wyroby z żurawieńskiego alabastru, lub pamiętających historie z tym związane o nadsyłanie zdjęć wyrobów i wspomnień na adres: stowarzyszenie_appzl@o2.pl.

Zapraszamy również organizacje pozarządowe prowadzące nauczanie języka polskiego i również szkoły w Polsce, zainteresowane pogłębieniem wiadomości o Mikołaju Reju i królu Janie III Sobieskim, do udziału w lekcjach wyjazdowych i w literacko-historycznych Spotkaniach Żurawieńskich, które odbywać się będą corocznie w trzecią sobotę października.

Władze lokalne Żurawna przekazały pomieszczenie o powierzchni 42,5 m² pod przyszłe Muzeum Mikołaja Reja. Przyszłe muzeum poety, ekspozycja w muzeum krajoznawczym, promocja dawnej fabryki wyrobów alabastrowych i dziedzictwa historycznego będzie sprzyjało rozwojowi miejscowości poprzez podniesienie jej walorów turystycznych.

Na zakończenie uczestnicy sesji złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową Mikołaja Reja na gmachu ratusza oraz pod kolumną Bitwy pod Żurawnem. W celu promocji projektu został przygotowany kubek pamiątkowy z logo projektu.

Projekt jest objęty patronatem Konsulatu Generalnego RP we Lwowie.

Tatiana Bojko
Tekst ukazał się w nr 21 (289) 17-29 listopada 2017

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X