Podwójne święto w konsulacie w Łucku

Podwójne święto w konsulacie w Łucku

Bukiety, prezenty, ciepłe słowa gratulacji. Chętni do złożenia życzeń pracownikom Konsulatu Generalnego RP w Łucku z trudem mogli się pomieścić w foyer wołyńskiego Teatru Muzycznego i Dramatycznego.

 

Wśród zaproszonych gości – władze wojewódzkie i miejskie, duchowieństwo kilku obrządków, przedstawiciele środowisk naukowych, kulturalnych i biznesowych, członkowie polskich towarzystw i miłośnicy kultury polskiej. Z okazji jubileuszu na uroczystość przybyli także poprzedni konsulowe generalni, którzy w ciągu dziesięciu minionych lat pełnili w Łucku swoją misję.

 

W stolicy Wołynia obchodzono 10. rocznicę działalności Konsulatu Generalnego RP w Łucku. Obchody przypadły na uroczystości Dnia Niepodległości Polski. „Przez te 10 lat konsulat starał się działać aktywnie w wielu sferach – mówi konsul generalny Beata Brzywczy. – Między innymi jest to popularyzacja spuścizny kultury polskiej, polskiej historiografii i osiągnięć polskiej demokracji. Sprzyjaliśmy rozwojowi dialogu polsko-ukraińskiego i wymianie doświadczeń w wielu dziedzinach. Oprócz tego, prowadziliśmy typowe dla konsulatów działania, związane z opieką polskiej społeczności”.

Gratulacje odbiera konsul generalny Beata Brzywczy (Fot. Agnieszka Ratna)Beata Brzywczy podziękowała władzom województw wołyńskiego i rówieńskiego, kierownictwu uczelni tych województw, prezesom polskich towarzystw, bez których – jak podkreśliła – nie byłaby możliwa realizacja wspomnianych działań. Zaznaczyła, że przed kilkoma dniami do łuckiego okręgu konsularnego włączone zostało województwo tarnopolskie i zapewniła, że placówka podoła temu nowemu zadaniu.

 

Jak zaznaczył ambasador RP na Ukrainie Henryk Litwin, polskie konsulaty na Ukrainie mają olbrzymi wkład w rozwój międzyregionalnej polsko-ukraińskiej współpracy. Pogratulował pracownikom konsulatu jubileuszu i powiedział, że niebawem na Ukrainie – w Doniecku – zostanie otwarty kolejny, ósmy konsulat Rzeczpospolitej. Ambasador Litwin podkreślił, że ma nadzieję, że już wkrótce Ukraina przyłączy się do wspólnoty europejskiej, którą Europa zaczęła budować w XX wieku.

 

– Kontynuacją tego procesu, według mnie, jest poszerzenie współpracy z Unią Europejską – mówił Henryk Litwin. – Zwiększenie ilości członków, ale również rozszerzenie ilości państw, które są stowarzyszone z UE. Jest to kontynuacja procesu, który rozpoczęliśmy razem w 1918 roku. Dlatego dziś, po 95 latach odkąd Polska stała się państwem niepodległym, obchodzimy nasze święto, kibicując europejskiej integracji Ukrainy. Dokładnie obserwujemy wydarzenia i mamy nadzieję, że kolejny etap tego procesu będzie miał finał w Wilnie”.

 

Jak podkreślił przewodniczący Wołyńskiej Administracji Wojewódzkiej Borys Klimczuk, Rzeczpospolita Polska jako pierwsza uznała niepodległość Ukrainy. Dlatego – jak zaznaczył – ma nadzieję, że Polacy będą nadal adwokatami, nauczycielami i dobrymi przyjaciółmi Ukrainy.

 

– Marzę, aby Polska i Ukraina nadal świadczyły o sobie w tym świecie jako wielkie niepodległe państwa – mówił Klimczuk. – Jestem pewien, że wszyscy tego chcą. Ale chcieć to za mało, trzeba działać, aby tak się naprawdę stało. Z zadowoleniem podkreślam, że polski konsulat w Łucku prowadzi bardzo szlachetną działalność. Dziękuję wszystkim czterem konsulom, a przede wszystkim pani Beacie Brzywczy, którą bardzo szanujemy.

 

Pan Klimczuk wręczył konsul Beacie Brzywczy podziękowania od przewodniczącego Administracji Wojewódzkiej za owocną współpracę w rozwoju wzajemnych stosunków. MeŁucka Mykoła Romaniuk gratulował pracownikom konsulatu z okazji ich podwójnego święta. Podkreślił, że to dzięki konsulatowi województwo wołyńskie wyprzedza o krok inne województwa we współpracy międzynarodowej.


– Bywają takie okresy, kiedy częściej mam kontakt z prezydentami Zamościa, Lublina, Rzeszowa niż z merami miast na Ukrainie – zaznaczył. – Mamy wiele wspólnego dorobku, zaczynając od wymiany studentów, imprez kulturalnych po wspólne inwestycje w przedsiębiorstwa, które już osiągnęły poziom międzynarodowy.

 

Oklaski towarzyszyły wypowiedzi pierwszego konsula RP w Łucku Wojciecha Gałązki. Podkreślił, że mimo upływu lat od chwili opuszczenia Łucka zawsze chciał znów odwiedzić Wołyń.

 

– Bardzo podoba mi się Łuck – mówił konsul Gałązka. – Często wspominam, jak rozpoczynaliśmy tu pracę. Było ciężko, istniały problemy z kolejkami. Dobrze, że teraz już tego nie ma. Mam w Łucku wielu przyjaciół, z którymi zrobiliśmy wiele dobrego. Dlatego po Wołyniu i jego mieszkańcach mam tylko dobre wspomnienia.

 

Z okazji Święta Niepodległości ambasador Rzeczpospolitej Polskiej na Ukrainie Henryk Litwin wręczył nadane przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Krzyże Zesłańców Sybiru. Dla odznaczonych są one wyrazem narodowej pamięci o obywatelach polskich deportowanych na Syberię, do Kazachstanu i innych części ZSRR, więzionych w łagrach, obozach i miejscach zsyłek. Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej na Ukrainie wręczył również honorowe odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej” nadane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego. W części muzycznej wieczoru wystąpił Opium String Quartet, zaprezentował łuckiej publiczności spektakl Tango Therapy, projekt audiowizualny oparty na tangach Astora Piazzolli.

 

Agnieszka Ratna
Tekst ukazał się w nr 21 (193), za 15–28 listopada 2013

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X