Podbuż upamiętnił Józefa Dietla

Podbuż upamiętnił Józefa Dietla

W Podbużu, małej miejscowości niedaleko Drohobycza, 13 października br. odsłonięto tablicę upamiętniającą 210. rocznicę urodzin Józefa Dietla.

W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele władz miejscowych na czele z wójtem Stepanem Kuwiwczakiem oraz ludność miejscowa. Przybyli także konsul RP we Lwowie Wojciech Biliński, burmistrz Iwonicza-Zdroju Paweł Pernal, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej oddział Krosno Józef Bilecki, prezes stowarzyszenia kresowego „Podkamień” Henryk Bajewicz”, przedstawiciele Fundacji Aktywnych Obywateli im. Józefa Dietla z Krakowa, TVP Wrocław na czele z Grażyną Orłowską-Sondej, księża trzech obrządków, zespół „Borysławiacy” na czele z prezes Eleonorą Popowicz, dawni mieszkańcy Podbuża Tomasz Lehki i Jerzy Dumański.

Józef Dietl ur. 24 stycznia 1804 r. w Podbużu był lekarzem, pierwszym polskim balneologiem, rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezydentem Krakowa, politykiem. Tablicę umieszczono w Podbużu z inicjatywy niżej podpisanego przy wsparciu wielu osób. Podziękowania kieruję do wielu osób, są wśród nich Tomasz Lehki, Henryk Bajewicz, Eleonora Popowicz, Adam Chłopek. Za sfinansowanie tej tablicy dziękuję Federacji Aktywnych Obywateli im. Józefa Dietla z Krakowa. Prezesowi Marcinowi Kwaśnemu i Dawidowi Hajokowi – członkowi zarządu fundacji chciałbym wyrazić podziękowania szczególne, jak również wójtowi Podbuża Stepanowi Kuwiwczakowi za poparcie dla naszego pomysłu. Po uroczystości w Domu Kultury był koncert zespołu „Podbużanka” i zespołu „Borysławiacy” z Borysławia.

Sergiusz Sylantjew
członek zarządu Polskiego Kulturalnooświatowego Towarzystwa „Zgoda” w Borysławiu
Tekst ukazał się w nr 22 (194) za 29 listopada–16 grudnia 2013

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X